HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN

ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 9 TP TÂN AN Bài 1.1. a) Với điều kiện bài toán, ta đặt $$\begin{cases}a=\sqrt{1-x}\\ b=\sqrt{1+x}\\ a^2+b^2=2 \end{cases}$$ Biểu thức $A(x)$ viết lại như sau \begin{align}A(x)&=\dfrac{\sqrt{1+ab}(b^3-a^3)}{2+ab}\\ &=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2+2ab}(b-a)(a^2+b^2+ab)}{2+ab}\\ &= \dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot |a+b|(b-a)\\ &=\pm x \sqrt{2}\end{align} b) $\sin\alpha= A\left( \dfrac{1}{2}\right)= … Read more

Phương pháp rút về đơn vị – Phương pháp tỉ số

phương pháp rút về đơn vị, phương pháp tỉ số

Phương pháp rút về đơn vị – Phương pháp tỉ số Phương pháp rút về đơn vị, phương pháp tỉ số là một trong những PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TIỂU HỌC. Phương pháp rút về đơn vị là gì? Trong một bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, … Read more

CÁC PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TIỂU HỌC

phương pháp suy luận đơn giản, các phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán tiểu học

CÁC PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TIỂU HỌC Chúng tôi xin giới thiệu các phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tiểu học để bạn đọc tham khảo. Một số phương pháp chúng tôi đang cập nhật bài viết. 1. Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Phương pháp sơ đồ đoạn … Read more

150 bài Toán Tin

150 bài toán tin lê minh hoàng

150 bài Toán Tin Chúng tôi xin giới thiệu 150 bài Toán Tin của thầy Lê Minh Hoàng (ĐHSP Hà Nội) để bạn đọc tham khảo. 01. TÍNH TOÁN SONG SONG Biểu thức đủ là một dãy ký tự gồm các biến ký hiệu bằng chữ cái thường tiếng Anh: a..z, các phép toán cộng … Read more

100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ

100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ Bài 1: Viết chương trình nhập vào tọa độ tâm I(a;b) và bán kính r của một đường tròn (a, b, r là các số nguyên). Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017   SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi gồm 02 … Read more

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm 02 trang) Câu 1 … Read more