Tag Nhật Bản

Tezuka Osamu là ai?

Tezuka Osamu là một họa sĩ truyện tranh, họa sĩ diễn hoạt, nhà sản xuất phim, bác sĩ y khoa và nhà hoạt động xã hội người Nhật. Tezuka Osamu là ai? Tezuka Osamu là con cả trong một gia đình…