dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: python

 • 138 câu hỏi trắc nghiệm Python có đáp án

  Mời bạn tham khảo 138 câu hỏi trắc nghiệm Python có đáp án. Đáp án và lời giải ở phần sau bài viết. 1. Đề bài câu hỏi trắc nghiệm Python Câu 1. Biểu thức complex(‘2-3j’) là hợp lệ còn complex(2 – 3j) sai cú pháp của hàm complex(). Khẳng định sau đây đúng hay…

 • Bài tập Python cơ bản lớp 10

  Bài tập Python cơ bản lớp 10

  Bài viết này cung cấp một số bài tập Python cơ bản giúp các bạn bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Python về cách nhập dữ liệu, in kết quả ra màn hình, cách sử dụng các hàm số học chuẩn, câu lệnh điều kiện if, câu lệnh vòng lặp for,… Mời…

 • Tài liệu lập trình Python Excel

  Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu lập trình Python Excel. Tài liệu này đúng nghĩa là 1 cuốn nhật ký trong quá trình tự học của group Python Excel của tụi mình. Nó là ý tưởng, được ghi chép lại cách 1 cách cụ thể và chi tiết các vấn đề đã học, những…

 • How to Learn any Programming Language

  How to Learn any Programming Language 1. Learn language basics Variable Types Operators Basic input and output Print something on STDOUT Basic program structure 2. Learning out basic data structures / containers Dictionary Set List/Array 3. Learn basic file I/O How to read a file in How to write a file out Crazy mileage (…

 • Kiểu từ điển dictionary trong python

  Kiểu từ điển dictionary trong python

  Kiểu từ điển dictionary trong python Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python (kiểu từ điển) là một tập hợp các cặp key – value (khóa – giá trị) không có thứ tự, có thể thay đổi và lập chỉ mục (truy cập phần tử theo chỉ mục). 1. Khai báo dictionary Dictionary trong Python được…

 • Hàm ẩn danh trong Python

  Hàm ẩn danh trong Python

  Hàm ẩn danh trong Python Hàm ẩn danh trong Python là gì? Cách khai báo hàm lambda trong Python. Ví dụ về hàm lambda trong Python sử dụng với hàm filter và hàm map() trong Python. Hàm ẩn danh trong Python là gì? Hàm ẩn danh trong Python (còn gọi là hàm nặc danh – …

 • Dữ liệu có cấu trúc trong Python

  Dữ liệu có cấu trúc trong Python

  Dữ liệu có cấu trúc trong Python Python có 4 kiểu dữ liệu có cấu trúc chính đó là: List, Set, Dictionary, Tuple. Cụ thể hơn thì như sau: Kiểu danh sách List: Đây là kiểu dữ liệu danh sách, nó cho phép bạn lưu trữ tất cả các loại kiểu dữ liệu khác. Kiểu tập…

 • Python làm được những gì?

  Python làm được những gì?

  Python làm được những gì? Python là gì? Python là một ngôn ngữ lập trình cực kỳ phổ biến với các lập trình viên. Viết phần mềm tự động bằng Python cực kỳ đơn giản và thú vị. Xem thêm: 15 Cuốn sách học Python miễn phí Python làm được những gì? Thực ra thì bây…

 • 150 câu hỏi trắc nghiệm Python có đáp án

  150 câu hỏi trắc nghiệm Python có đáp án Để hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình Python, bạn đọc có thể tham khảo các bài tập sau: Khẳng định nào sau đây về Python là đúng? A. Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao. B. Python là một ngôn ngữ thông dịch.…