Kiểu từ điển dictionary trong python

Kiểu từ điển dictionary trong python Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python (kiểu từ điển) là một tập hợp các cặp key – value (khóa – giá trị) không có thứ tự, có thể thay đổi và lập chỉ mục (truy cập phần tử theo chỉ mục). 1. Khai báo dictionary Dictionary trong Python được … Read more

Dữ liệu có cấu trúc trong Python

Các kiểu cấu trúc dữ liệu chính trong Python

Dữ liệu có cấu trúc trong Python Python có 4 kiểu dữ liệu có cấu trúc chính đó là: List, Set, Dictionary, Tuple. Cụ thể hơn thì như sau: Kiểu danh sách List: Đây là kiểu dữ liệu danh sách, nó cho phép bạn lưu trữ tất cả các loại kiểu dữ liệu khác. Kiểu tập … Read more

Python làm được những gì?

Python làm được những gì?

Python làm được những gì? Python là gì? Python là một ngôn ngữ lập trình cực kỳ phổ biến với các lập trình viên. Viết phần mềm tự động bằng Python cực kỳ đơn giản và thú vị. Xem thêm: 15 Cuốn sách học Python miễn phí Python làm được những gì? Thực ra thì bây … Read more

Sử dụng Python giải bài tập tổ hợp xác suất

Sử dụng Python giải bài tập tổ hợp xác suất Sau khi đã giải được 20 Bài tập Python cơ bản có lời giải, mời bạn tiếp tục thử sức các bài tập Python chỉ sử dụng vòng lặp và các kiểu dữ liệu cơ bản như kiểu danh sách list, kiểu xâu str. Bài … Read more

Class trong Python

lớp class trong python

Class trong Python Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Hầu hết mọi thứ trong Python đều là một đối tượng, với các thuộc tính properties và phương thức methods. Lớp Class trong Python kí hiệu là class được hiểu như là một bản mẫu, bản mô tả về các đối tượng … Read more

100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ

100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ Bài 1: Viết chương trình nhập vào tọa độ tâm I(a;b) và bán kính r của một đường tròn (a, b, r là các số nguyên). Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó … Read more