Chứng minh bất đẳng thức bằng biến đổi tương đương

Chứng minh bất đẳng thức bằng biến đổi tương đương Chứng minh bất đẳng thức bằng biến đổi tương đương là chúng ta sử dụng định nghĩa và các tính chất cơ bản của bất đẳng thức. Phương pháp giải. Để chứng minh bất đẳng thức (BĐT) A ≥ B ta có thể sử dụng … Read more

Tóm tắt lý thuyết thức bất đẳng thức lớp 10

Tóm tắt lý thuyết thức bất đẳng thức lớp 10 1. Định nghĩa bất đẳng thức Cho $a,b$ là hai số thực. Các mệnh đề “a>b”, “a<b”, “a≥b”, “a ≤ b” được gọi là những bất đẳng thức. Chứng minh bất đẳng thức là chứng minh bất đẳng thức đó đúng (mệnh đề đúng) Với … Read more

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021 Xem thêm: Đề thi HSG Toán tiếng Anh Lớp 11 SGD Nam Định năm 2018 Đề thi HSG Toán tiếng Anh Lớp 11 năm 2019 SGD Nam Định PART 1. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7,0 points) Question 1. Given three distinct points $A$, $B$ and … Read more

100 Bài tập công thức lượng giác lớp 10

Công thức lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, đường tròn lượng giác

100 bài tập công thức lượng giác lớp 10 1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa các giá trị lượng giác $sin x, cos x, tan x, cot x$ của một cung, góc lượng giác Các công thức lượng giác cơ bản Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (cung … Read more

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HÀM SỐ BẬC 2 BẰNG MÁY TÍNH CASIO

xác định hệ số hàm số bậc 2 bằng máy tính

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HÀM SỐ BẬC 2 BẰNG MÁY TÍNH CASIO Hướng dẫn cách tìm các hệ số $a,b,c$ của hàm số hậc hai $y=ax^2+bx+c$ bằng máy tính biết parabol đi qua 3 điểm có tọa độ cụ thể cho trước. Xem thêm: Đề thi học kì 1 Toán 10 Xuân Trường B năm 2020 … Read more

Lý thuyết và bài tập dấu tam thức bậc hai

định lí dấu tam thức bậc hai

Lý thuyết và bài tập dấu tam thức bậc hai Sử dụng kiến thức về dấu tam thức bậc hai, chúng ta có thể giải quyết được 2 dạng toán quan trọng sau: Tìm điều kiện để tam thức bậc hai luôn dương, luôn âm Cách giải phương trình chứa căn, bất phương trình chứa … Read more

Đề thi học kì 1 Toán 10 Xuân Trường B năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán 10

Đề thi học kì 1 Toán 10 Xuân Trường B năm 2020 Xem thêm: Đề thi Hóa học 12 HK1 2020 SGD Nam Định 1. Đề thi học kì 1 Toán 10 trắc nghiệm Câu 1: Cho tam giác $ABC$có $AB=5$, $AC=8$ và $A={{60}^{o}}.$ Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng A. 40. B. $40\sqrt{3}.$ … Read more