0

Phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

phương trình bậc hai có nghiệm khi nào

Phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước 1. Phương trình bậc hai là gì? Phương trình bậc hai (ẩn $x$) là phương trình có dạng $$ax^2+bx=0$$ trong đó $a\ne 0$. Cách giải phương trình bậc… Continue Reading

0

Giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180 độ

giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180

Toán 10 – Giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180 độ 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 1800 1.1. Nửa đường tròn đơn vị Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, nửa đường… Continue Reading