Tag toán 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 I. ĐỀ BÀI ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 Dạng 1. Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{align} & x-4y=3 \\ & 2x-y=4 \\ \end{align} \right.\). \(\left\{ \begin{align} & \frac{x+y}{2}=\frac{x-y}{4} \\…

Bài toán về năng suất

Bài toán về năng suất Cách giải Bài toán về năng suất Năng suất là gì? Năng suất chính là khối lượng công việc làm trong một thời gian nhất định. Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng…

Giải bài toán chuyển động lớp 9

Giải bài toán chuyển động lớp 9 Khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, chúng ta thường gặp các bài toán về chuyển động như chuyển động cùng chiều, chuyển động ngược chiều nhau, chuyển động xuôi dòng,…