Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 1

Tổng hợp Từ vựng toán tiếng Anh 1 bao gồm những phép tính cơ bản như: phép cộng, phép trừ hay các phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn trong tiếng Anh. Bên cạnh đó là một số hình học cơ bản như: hình tròn; hình tam giác, hình vuông,… circle: hình tròn triangle: hình … Read more

Tổng hợp 500 từ vựng toán tiếng Anh

Từ vựng toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, trung học. absolute value giá trị tuyệt đối acceleration gia tốc acute nhọn (góc) acute angle góc nhọn acute triangle tam giác nhọn add (addition) cộng (phép cộng) addend một số hạng (trong tổng) addition rule quy tắc cộng additive cộng tính adjacent liền … Read more

Lợi ích của việc học Toán bằng tiếng Anh

Lợi ích của việc học Toán bằng tiếng Anh

Việc học Toán bằng tiếng Anh (hoặc học các môn Khoa học như Vật lý, Hóa học… bằng tiếng Anh) được xem là cách học vô cùng hữu hiệu nhằm tối ưu khả năng tư duy kết hợp với kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt, nếu trẻ được học theo phương pháp này ở lứa tuổi … Read more

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021

Đề thi HSG Toán tiếng Anh lớp 10 Nam Định 2021 Xem thêm: Đề thi HSG Toán tiếng Anh Lớp 11 SGD Nam Định năm 2018 Đề thi HSG Toán tiếng Anh Lớp 11 năm 2019 SGD Nam Định PART 1. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7,0 points) Question 1. Given three distinct points $A$, $B$ and … Read more

Function Exercise

hàm số function

Function Exercise Bài tập toán tiếng Anh chương Hàm số. Những từ vựng quan trọng là: defined, undefined, domain, range, increase, decrease, monotone, odd, even, vertex… For which value of $ x $ is the expression $ \dfrac{x-7}{x+2} $ undefined? Which expression is undefined when $ w= 3 $? $ \dfrac{w-3}{w+1}. $ $ \dfrac{3w}{w^2}. $ $ … Read more

Equation and Inequation Exercise

phương trình equation bất phương trình inequation phương pháp biến đổi tương đương phân tích thành tích

Equation and Inequation Exercise Bài tập toán tiếng Anh chương Phương trình và bất phương trình. Những từ vựng quan trọng là: equation, inequation, variable, equal, real, express, expression, sum, product, positive, negative, value, satisfy, possible The middle number of three increasing consecutive odd numbers is $ n $. Express the product of the three … Read more

Báo cáo kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh chương Cấp số cộng

toán tiếng Anh cấp số cộng, cấp số nhân

Báo cáo kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh chương Cấp số cộng Trong chương này, chúng tôi trình bày hai nội dung: Cung cấp hệ thống mẫu câu, cấu trúc câu, từ vựng thường sử dụng của môn Toán và đặc biệt là của chương dãy số. Hệ thống lại kiến thức về phương … Read more