dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện phản ứng este hóa giữa glixerol với hỗn hợp hai axit cacboxylic đơn chức có cùng số nguyên tử hiđro

Thực hiện phản ứng este hóa giữa glixerol với hỗn hợp hai axit cacboxylic đơn chức có cùng số nguyên tử hiđro (xúc tác H2SO4 đặc) thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ trong đó có trieste X mạch hở. Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 2. Thủy phân hoàn toàn 10 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được muối có khối lượng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 12,8 gam.                       B. 11,4 gam.                       C. 13,4 gam.                       D. 10,6 gam.

Thực hiện phản ứng este hóa giữa glixerol với hỗn hợp hai axit cacboxylic đơn chức có cùng số nguyên tử hiđro 1

Đây là một câu trong đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm 2023 2024

Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2023 2024


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *