dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Genaryl axetat là este có trong hoa hồng và có công thức cấu tạo khung như sau:

Genaryl axetat là este có trong hoa hồng và có công thức cấu tạo khung như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Genaryl axetat là este có trong hoa hồng và có công thức cấu tạo khung như sau: 1

Genaryl axetat

Phát biểu nào sau đây không đúng?

     A. Thủy phân hoàn toàn genaryl axetat trong dung dịch NaOH thu được muối và ancol.

     B. Genaryl có thể cộng hợp Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1 : 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Liên kết C=C của genaryl gần chức este nhất có cấu trúc dạng cis-.

     D. Công thức phân tử của genaryl axetat là C12H20O2.

Genaryl axetat là este có trong hoa hồng và có công thức cấu tạo khung như sau: 2

Đây là một câu trong đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm 2023 2024

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề thi tại

đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2023 2024


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *