dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tính đạo hàm của hàm số

Cách tính đạo hàm của hàm số

1. Quy tắc tính đạo hàm của hàm số

Chúng ta có 3 quy tắc sau để sử dụng:

 • Đạo hàm của tổng, hiệu các hàm số $$ (u\pm v)’=u’\pm v’ $$
 • Đạo hàm của tích hai hàm số
  $$ (uv)’=u’v+uv’$$
  Đặc biệt, nếu \( k \) là một hằng số thì
  $$ (k.u)’ = k. u’ $$
 • Đạo hàm của thương 2 hàm số
  $$\left(\frac{u}{v}\right)’=\frac{u’v-uv’}{v^2} $$

2. Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản

Ngoài các công thức, chúng ta còn cần sử dụng bảng đạo hàm của các hàm số cơ bản

đạo hàm của hàm số, cách tính đạo hàm, đạo hàm hàm số hợp, bảng đạo hàm

3. Cách tính đạo hàm hàm số

Chi tiết về hướng dẫn tính đạo hàm của hàm số, mời các bạn xem trong bài giảng sau:

https://youtu.be/kfuPnowd098

3. Cách tìm đạo hàm của hàm số hợp

Nói riêng về hàm số hợp, nếu bạn vẫn chưa biết cách tìm đạo hàm của hàm số hợp thì có thể xem thêm video sau:

https://youtu.be/pawCA2VLpUc


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *