dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tổng hợp các công cụ AI hữu ích nhất hiện nay!

?Chat, tổng hợp kiến thức, trả lời câu hỏi: https://chat.openai.com/. Mời bạn tìm hiểu thêm ChatGPT là gì? Chat GPT làm được gì? và tham khảo Cách đăng ký ChatGPT OpenAI hoặc Không đăng ký được ChatGPT, hãy thử VoiceGPT!

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cách đăng ký ChatGPT OpenAI?

?Tạo Slide tự động: https://chatba.com/ (trước đây là https://chatbcg.com)

Tổng hợp các công cụ AI hữu ích nhất hiện nay!

?Công cụ tìm kiếm (Search Engine): https://you.com/

Tổng hợp các công cụ AI hữu ích nhất hiện nay!

?Tạo Nhạc: https://soundraw.io/

?Tạo Content: https://www.copy.ai/

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

?Tạo Logo: https://looka.com/

?Đánh Giá CV: https://www.resumeworded.com/

?Xóa vật thể trong ảnh: https://cleanup.pictures/

?Chỉnh Ảnh: https://www.evoto.ai/

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

?Design Ảnh: https://midjourney.com/


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *