dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC

CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC

Cách gõ các kí hiệu toán học dưới đây, bạn có thể bôi đen, copy và dán vào văn bản của bạn. Hoặc, giữ phím ALT và bấm mã Unicode của kí tự đó (mã xem ở các bảng dưới đây). Ví dụ, muốn gõ kí tự

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các kí hiệu toán học về phép toán và tập hợp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+220x
U+221x
U+222x
U+223x
U+224x
U+225x
U+226x
U+227x
U+228x
U+229x
U+22Ax
U+22Bx
U+22Cx
U+22Dx
U+22Ex
U+22Fx

Các kí hiệu toán tử bổ sung khác

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2A0x
U+2A1x
U+2A2x
U+2A3x ⨿
U+2A4x
U+2A5x
U+2A6x
U+2A7x ⩿
U+2A8x
U+2A9x
U+2AAx
U+2ABx ⪿
U+2ACx
U+2ADx
U+2AEx
U+2AFx ⫿

 

U+210x
U+211x
U+212x
U+213x
U+214x

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+27Cx
U+27Dx
U+27Ex

Các kí hiệu toán học mũi tên

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+219x
U+21Ax
U+21Bx
U+21Cx
U+21Dx
U+21Ex
U+21Fx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+27Fx

Bảng mã đầy đủ của các kí hiệu công thức Toán học

Mã Unicode TÊN KÍ HIỆU
U+002B PLUS SIGN +
U+003C LESS-THAN SIGN <
U+003D EQUALS SIGN =
U+003E GREATER-THAN SIGN >
U+007C VERTICAL LINE |
U+007E TILDE ~
U+00AC NOT SIGN ¬
U+00B1 PLUS-MINUS SIGN ±
U+00D7 MULTIPLICATION SIGN ×
U+00F7 DIVISION SIGN ÷
U+03F6 GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL ϶
U+0606 ARABIC-INDIC CUBE ROOT ؆
U+0607 ARABIC-INDIC FOURTH ROOT ؇
U+0608 ARABIC RAY ؈
U+2044 FRACTION SLASH
U+2052 COMMERCIAL MINUS SIGN
U+207A SUPERSCRIPT PLUS SIGN
U+207B SUPERSCRIPT MINUS
U+207C SUPERSCRIPT EQUALS SIGN
U+208A SUBSCRIPT PLUS SIGN
U+208B SUBSCRIPT MINUS
U+208C SUBSCRIPT EQUALS SIGN
U+2118 SCRIPT CAPITAL P
U+2140 DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION
U+2141 TURNED SANS-SERIF CAPITAL G
U+2142 TURNED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2143 REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2144 TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y
U+214B TURNED AMPERSAND
U+2190 LEFTWARDS ARROW
U+2191 UPWARDS ARROW
U+2192 RIGHTWARDS ARROW
U+2193 DOWNWARDS ARROW
U+2194 LEFT RIGHT ARROW
U+219A LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219B RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
U+21A0 RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A3 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A6 RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21AE LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
U+21CE LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CF RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21D2 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
U+21D4 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
U+21F4 RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE
U+21F5 DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW
U+21F6 THREE RIGHTWARDS ARROWS
U+21F7 LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F8 RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21F9 LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+21FA LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FB RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FC LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+21FD LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FE RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW
U+21FF LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW
U+2200 FOR ALL
U+2201 COMPLEMENT
U+2202 PARTIAL DIFFERENTIAL
U+2203 THERE EXISTS
U+2204 THERE DOES NOT EXIST
U+2205 EMPTY SET
U+2206 INCREMENT
U+2207 NABLA
U+2208 ELEMENT OF
U+2209 NOT AN ELEMENT OF
U+220A SMALL ELEMENT OF
U+220B CONTAINS AS MEMBER
U+220C DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
U+220D SMALL CONTAINS AS MEMBER
U+220E END OF PROOF
U+220F N-ARY PRODUCT
U+2210 N-ARY COPRODUCT
U+2211 N-ARY SUMMATION
U+2212 MINUS SIGN
U+2213 MINUS-OR-PLUS SIGN
U+2214 DOT PLUS
U+2215 DIVISION SLASH
U+2216 SET MINUS
U+2217 ASTERISK OPERATOR
U+2218 RING OPERATOR
U+2219 BULLET OPERATOR
U+221A SQUARE ROOT
U+221B CUBE ROOT
U+221C FOURTH ROOT
U+221D PROPORTIONAL TO
U+221E INFINITY
U+221F RIGHT ANGLE
U+2220 ANGLE
U+2221 MEASURED ANGLE
U+2222 SPHERICAL ANGLE
U+2223 DIVIDES
U+2224 DOES NOT DIVIDE
U+2225 PARALLEL TO
U+2226 NOT PARALLEL TO
U+2227 LOGICAL AND
U+2228 LOGICAL OR
U+2229 INTERSECTION
U+222A UNION
U+222B INTEGRAL
U+222C DOUBLE INTEGRAL
U+222D TRIPLE INTEGRAL
U+222E CONTOUR INTEGRAL
U+222F SURFACE INTEGRAL
U+2230 VOLUME INTEGRAL
U+2231 CLOCKWISE INTEGRAL
U+2232 CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+2233 ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
U+2234 THEREFORE
U+2235 BECAUSE
U+2236 RATIO
U+2237 PROPORTION
U+2238 DOT MINUS
U+2239 EXCESS
U+223A GEOMETRIC PROPORTION
U+223B HOMOTHETIC
U+223C TILDE OPERATOR
U+223D REVERSED TILDE
U+223E INVERTED LAZY S
U+223F SINE WAVE
U+2240 WREATH PRODUCT
U+2241 NOT TILDE
U+2242 MINUS TILDE
U+2243 ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+2244 NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
U+2245 APPROXIMATELY EQUAL TO
U+2246 APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO
U+2247 NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO
U+2248 ALMOST EQUAL TO
U+2249 NOT ALMOST EQUAL TO
U+224A ALMOST EQUAL OR EQUAL TO
U+224B TRIPLE TILDE
U+224C ALL EQUAL TO
U+224D EQUIVALENT TO
U+224E GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO
U+224F DIFFERENCE BETWEEN
U+2250 APPROACHES THE LIMIT
U+2251 GEOMETRICALLY EQUAL TO
U+2252 APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
U+2253 IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
U+2254 COLON EQUALS
U+2255 EQUALS COLON
U+2256 RING IN EQUAL TO
U+2257 RING EQUAL TO
U+2258 CORRESPONDS TO
U+2259 ESTIMATES
U+225A EQUIANGULAR TO
U+225B STAR EQUALS
U+225C DELTA EQUAL TO
U+225D EQUAL TO BY DEFINITION
U+225E MEASURED BY
U+225F QUESTIONED EQUAL TO
U+2260 NOT EQUAL TO
U+2261 IDENTICAL TO
U+2262 NOT IDENTICAL TO
U+2263 STRICTLY EQUIVALENT TO
U+2264 LESS-THAN OR EQUAL TO
U+2265 GREATER-THAN OR EQUAL TO
U+2266 LESS-THAN OVER EQUAL TO
U+2267 GREATER-THAN OVER EQUAL TO
U+2268 LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+2269 GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO
U+226A MUCH LESS-THAN
U+226B MUCH GREATER-THAN
U+226C BETWEEN
U+226D NOT EQUIVALENT TO
U+226E NOT LESS-THAN
U+226F NOT GREATER-THAN
U+2270 NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO
U+2271 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO
U+2272 LESS-THAN OR EQUIVALENT TO
U+2273 GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO
U+2274 NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+2275 NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO
U+2276 LESS-THAN OR GREATER-THAN
U+2277 GREATER-THAN OR LESS-THAN
U+2278 NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN
U+2279 NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN
U+227A PRECEDES
U+227B SUCCEEDS
U+227C PRECEDES OR EQUAL TO
U+227D SUCCEEDS OR EQUAL TO
U+227E PRECEDES OR EQUIVALENT TO
U+227F SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO
U+2280 DOES NOT PRECEDE
U+2281 DOES NOT SUCCEED
U+2282 SUBSET OF
U+2283 SUPERSET OF
U+2284 NOT A SUBSET OF
U+2285 NOT A SUPERSET OF
U+2286 SUBSET OF OR EQUAL TO
U+2287 SUPERSET OF OR EQUAL TO
U+2288 NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO
U+2289 NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO
U+228A SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228B SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO
U+228C MULTISET
U+228D MULTISET MULTIPLICATION
U+228E MULTISET UNION
U+228F SQUARE IMAGE OF
U+2290 SQUARE ORIGINAL OF
U+2291 SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
U+2292 SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
U+2293 SQUARE CAP
U+2294 SQUARE CUP
U+2295 CIRCLED PLUS
U+2296 CIRCLED MINUS
U+2297 CIRCLED TIMES
U+2298 CIRCLED DIVISION SLASH
U+2299 CIRCLED DOT OPERATOR
U+229A CIRCLED RING OPERATOR
U+229B CIRCLED ASTERISK OPERATOR
U+229C CIRCLED EQUALS
U+229D CIRCLED DASH
U+229E SQUARED PLUS
U+229F SQUARED MINUS
U+22A0 SQUARED TIMES
U+22A1 SQUARED DOT OPERATOR
U+22A2 RIGHT TACK
U+22A3 LEFT TACK
U+22A4 DOWN TACK
U+22A5 UP TACK
U+22A6 ASSERTION
U+22A7 MODELS
U+22A8 TRUE
U+22A9 FORCES
U+22AA TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE
U+22AB DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22AC DOES NOT PROVE
U+22AD NOT TRUE
U+22AE DOES NOT FORCE
U+22AF NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
U+22B0 PRECEDES UNDER RELATION
U+22B1 SUCCEEDS UNDER RELATION
U+22B2 NORMAL SUBGROUP OF
U+22B3 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP
U+22B4 NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
U+22B5 CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
U+22B6 ORIGINAL OF
U+22B7 IMAGE OF
U+22B8 MULTIMAP
U+22B9 HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
U+22BA INTERCALATE
U+22BB XOR
U+22BC NAND
U+22BD NOR
U+22BE RIGHT ANGLE WITH ARC
U+22BF RIGHT TRIANGLE
U+22C0 N-ARY LOGICAL AND
U+22C1 N-ARY LOGICAL OR
U+22C2 N-ARY INTERSECTION
U+22C3 N-ARY UNION
U+22C4 DIAMOND OPERATOR
U+22C5 DOT OPERATOR
U+22C6 STAR OPERATOR
U+22C7 DIVISION TIMES
U+22C8 BOWTIE
U+22C9 LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CA RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CB LEFT SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CC RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT
U+22CD REVERSED TILDE EQUALS
U+22CE CURLY LOGICAL OR
U+22CF CURLY LOGICAL AND
U+22D0 DOUBLE SUBSET
U+22D1 DOUBLE SUPERSET
U+22D2 DOUBLE INTERSECTION
U+22D3 DOUBLE UNION
U+22D4 PITCHFORK
U+22D5 EQUAL AND PARALLEL TO
U+22D6 LESS-THAN WITH DOT
U+22D7 GREATER-THAN WITH DOT
U+22D8 VERY MUCH LESS-THAN
U+22D9 VERY MUCH GREATER-THAN
U+22DA LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+22DB GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN
U+22DC EQUAL TO OR LESS-THAN
U+22DD EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+22DE EQUAL TO OR PRECEDES
U+22DF EQUAL TO OR SUCCEEDS
U+22E0 DOES NOT PRECEDE OR EQUAL
U+22E1 DOES NOT SUCCEED OR EQUAL
U+22E2 NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
U+22E3 NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
U+22E4 SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO
U+22E5 SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO
U+22E6 LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E7 GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E8 PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22E9 SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO
U+22EA NOT NORMAL SUBGROUP OF
U+22EB DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP
U+22EC NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
U+22ED DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL
U+22EE VERTICAL ELLIPSIS
U+22EF MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
U+22F0 UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+22F1 DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+22F2 ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE
U+22F3 ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22F4 SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22F5 ELEMENT OF WITH DOT ABOVE
U+22F6 ELEMENT OF WITH OVERBAR
U+22F7 SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR
U+22F8 ELEMENT OF WITH UNDERBAR
U+22F9 ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES
U+22FA CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE
U+22FB CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22FC SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
U+22FD CONTAINS WITH OVERBAR
U+22FE SMALL CONTAINS WITH OVERBAR
U+22FF Z NOTATION BAG MEMBERSHIP
U+2320 TOP HALF INTEGRAL
U+2321 BOTTOM HALF INTEGRAL
U+237C RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+239B LEFT PARENTHESIS UPPER HOOK
U+239C LEFT PARENTHESIS EXTENSION
U+239D LEFT PARENTHESIS LOWER HOOK
U+239E RIGHT PARENTHESIS UPPER HOOK
U+239F RIGHT PARENTHESIS EXTENSION
U+23A0 RIGHT PARENTHESIS LOWER HOOK
U+23A1 LEFT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A2 LEFT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A3 LEFT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+23A4 RIGHT SQUARE BRACKET UPPER CORNER
U+23A5 RIGHT SQUARE BRACKET EXTENSION
U+23A6 RIGHT SQUARE BRACKET LOWER CORNER
U+23A7 LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23A8 LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23A9 LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23AA CURLY BRACKET EXTENSION
U+23AB RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK
U+23AC RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE
U+23AD RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK
U+23AE INTEGRAL EXTENSION
U+23AF HORIZONTAL LINE EXTENSION
U+23B0 UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION
U+23B1 UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION
U+23B2 SUMMATION TOP
U+23B3 SUMMATION BOTTOM
U+23DC TOP PARENTHESIS
U+23DD BOTTOM PARENTHESIS
U+23DE TOP CURLY BRACKET
U+23DF BOTTOM CURLY BRACKET
U+23E0 TOP TORTOISE SHELL BRACKET
U+23E1 BOTTOM TORTOISE SHELL BRACKET
U+25B7 WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE
U+25C1 WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
U+25F8 UPPER LEFT TRIANGLE
U+25F9 UPPER RIGHT TRIANGLE
U+25FA LOWER LEFT TRIANGLE
U+25FB WHITE MEDIUM SQUARE
U+25FC BLACK MEDIUM SQUARE
U+25FD WHITE MEDIUM SMALL SQUARE
U+25FE BLACK MEDIUM SMALL SQUARE
U+25FF LOWER RIGHT TRIANGLE
U+266F MUSIC SHARP SIGN
U+27C0 THREE DIMENSIONAL ANGLE
U+27C1 WHITE TRIANGLE CONTAINING SMALL WHITE TRIANGLE
U+27C2 PERPENDICULAR
U+27C3 OPEN SUBSET
U+27C4 OPEN SUPERSET
U+27C7 OR WITH DOT INSIDE
U+27C8 REVERSE SOLIDUS PRECEDING SUBSET
U+27C9 SUPERSET PRECEDING SOLIDUS
U+27CA VERTICAL BAR WITH HORIZONTAL STROKE
U+27CB MATHEMATICAL RISING DIAGONAL
U+27CC LONG DIVISION
U+27CD MATHEMATICAL FALLING DIAGONAL
U+27CE SQUARED LOGICAL AND
U+27CF SQUARED LOGICAL OR
U+27D0 WHITE DIAMOND WITH CENTRED DOT
U+27D1 AND WITH DOT
U+27D2 ELEMENT OF OPENING UPWARDS
U+27D3 LOWER RIGHT CORNER WITH DOT
U+27D4 UPPER LEFT CORNER WITH DOT
U+27D5 LEFT OUTER JOIN
U+27D6 RIGHT OUTER JOIN
U+27D7 FULL OUTER JOIN
U+27D8 LARGE UP TACK
U+27D9 LARGE DOWN TACK
U+27DA LEFT AND RIGHT DOUBLE TURNSTILE
U+27DB LEFT AND RIGHT TACK
U+27DC LEFT MULTIMAP
U+27DD LONG RIGHT TACK
U+27DE LONG LEFT TACK
U+27DF UP TACK WITH CIRCLE ABOVE
U+27E0 LOZENGE DIVIDED BY HORIZONTAL RULE
U+27E1 WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND
U+27E2 WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH LEFTWARDS TICK
U+27E3 WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH RIGHTWARDS TICK
U+27E4 WHITE SQUARE WITH LEFTWARDS TICK
U+27E5 WHITE SQUARE WITH RIGHTWARDS TICK
U+27F0 UPWARDS QUADRUPLE ARROW
U+27F1 DOWNWARDS QUADRUPLE ARROW
U+27F2 ANTICLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW
U+27F3 CLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW
U+27F4 RIGHT ARROW WITH CIRCLED PLUS
U+27F5 LONG LEFTWARDS ARROW
U+27F6 LONG RIGHTWARDS ARROW
U+27F7 LONG LEFT RIGHT ARROW
U+27F8 LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW
U+27F9 LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
U+27FA LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
U+27FB LONG LEFTWARDS ARROW FROM BAR
U+27FC LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+27FD LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR
U+27FE LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR
U+27FF LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+2900 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2901 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2902 LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2903 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2904 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2905 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR
U+2906 LEFTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR
U+2907 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR
U+2908 DOWNWARDS ARROW WITH HORIZONTAL STROKE
U+2909 UPWARDS ARROW WITH HORIZONTAL STROKE
U+290A UPWARDS TRIPLE ARROW
U+290B DOWNWARDS TRIPLE ARROW
U+290C LEFTWARDS DOUBLE DASH ARROW
U+290D RIGHTWARDS DOUBLE DASH ARROW
U+290E LEFTWARDS TRIPLE DASH ARROW
U+290F RIGHTWARDS TRIPLE DASH ARROW
U+2910 RIGHTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW
U+2911 RIGHTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM
U+2912 UPWARDS ARROW TO BAR
U+2913 DOWNWARDS ARROW TO BAR
U+2914 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2915 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2916 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL
U+2917 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2918 RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2919 LEFTWARDS ARROW-TAIL
U+291A RIGHTWARDS ARROW-TAIL
U+291B LEFTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
U+291C RIGHTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
U+291D LEFTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
U+291E RIGHTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
U+291F LEFTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
U+2920 RIGHTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
U+2921 NORTH WEST AND SOUTH EAST ARROW
U+2922 NORTH EAST AND SOUTH WEST ARROW
U+2923 NORTH WEST ARROW WITH HOOK
U+2924 NORTH EAST ARROW WITH HOOK
U+2925 SOUTH EAST ARROW WITH HOOK
U+2926 SOUTH WEST ARROW WITH HOOK
U+2927 NORTH WEST ARROW AND NORTH EAST ARROW
U+2928 NORTH EAST ARROW AND SOUTH EAST ARROW
U+2929 SOUTH EAST ARROW AND SOUTH WEST ARROW
U+292A SOUTH WEST ARROW AND NORTH WEST ARROW
U+292B RISING DIAGONAL CROSSING FALLING DIAGONAL
U+292C FALLING DIAGONAL CROSSING RISING DIAGONAL
U+292D SOUTH EAST ARROW CROSSING NORTH EAST ARROW
U+292E NORTH EAST ARROW CROSSING SOUTH EAST ARROW
U+292F FALLING DIAGONAL CROSSING NORTH EAST ARROW
U+2930 RISING DIAGONAL CROSSING SOUTH EAST ARROW
U+2931 NORTH EAST ARROW CROSSING NORTH WEST ARROW
U+2932 NORTH WEST ARROW CROSSING NORTH EAST ARROW
U+2933 WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT
U+2934 ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING UPWARDS
U+2935 ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
U+2936 ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING LEFTWARDS
U+2937 ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING RIGHTWARDS
U+2938 RIGHT-SIDE ARC CLOCKWISE ARROW
U+2939 LEFT-SIDE ARC ANTICLOCKWISE ARROW
U+293A TOP ARC ANTICLOCKWISE ARROW
U+293B BOTTOM ARC ANTICLOCKWISE ARROW
U+293C TOP ARC CLOCKWISE ARROW WITH MINUS
U+293D TOP ARC ANTICLOCKWISE ARROW WITH PLUS
U+293E LOWER RIGHT SEMICIRCULAR CLOCKWISE ARROW
U+293F LOWER LEFT SEMICIRCULAR ANTICLOCKWISE ARROW ⤿
U+2940 ANTICLOCKWISE CLOSED CIRCLE ARROW
U+2941 CLOCKWISE CLOSED CIRCLE ARROW
U+2942 RIGHTWARDS ARROW ABOVE SHORT LEFTWARDS ARROW
U+2943 LEFTWARDS ARROW ABOVE SHORT RIGHTWARDS ARROW
U+2944 SHORT RIGHTWARDS ARROW ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2945 RIGHTWARDS ARROW WITH PLUS BELOW
U+2946 LEFTWARDS ARROW WITH PLUS BELOW
U+2947 RIGHTWARDS ARROW THROUGH X
U+2948 LEFT RIGHT ARROW THROUGH SMALL CIRCLE
U+2949 UPWARDS TWO-HEADED ARROW FROM SMALL CIRCLE
U+294A LEFT BARB UP RIGHT BARB DOWN HARPOON
U+294B LEFT BARB DOWN RIGHT BARB UP HARPOON
U+294C UP BARB RIGHT DOWN BARB LEFT HARPOON
U+294D UP BARB LEFT DOWN BARB RIGHT HARPOON
U+294E LEFT BARB UP RIGHT BARB UP HARPOON
U+294F UP BARB RIGHT DOWN BARB RIGHT HARPOON
U+2950 LEFT BARB DOWN RIGHT BARB DOWN HARPOON
U+2951 UP BARB LEFT DOWN BARB LEFT HARPOON
U+2952 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR
U+2953 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR
U+2954 UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR
U+2955 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR
U+2956 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR
U+2957 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR
U+2958 UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR
U+2959 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR
U+295A LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR
U+295B RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR
U+295C UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR
U+295D DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR
U+295E LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR
U+295F RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR
U+2960 UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR
U+2961 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR
U+2962 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
U+2963 UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
U+2964 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
U+2965 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
U+2966 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP
U+2967 LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
U+2968 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP
U+2969 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
U+296A LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
U+296B LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
U+296C RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
U+296D RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
U+296E UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
U+296F DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
U+2970 RIGHT DOUBLE ARROW WITH ROUNDED HEAD
U+2971 EQUALS SIGN ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+2972 TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+2973 LEFTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
U+2974 RIGHTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
U+2975 RIGHTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2976 LESS-THAN ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2977 LEFTWARDS ARROW THROUGH LESS-THAN
U+2978 GREATER-THAN ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+2979 SUBSET ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+297A LEFTWARDS ARROW THROUGH SUBSET
U+297B SUPERSET ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+297C LEFT FISH TAIL
U+297D RIGHT FISH TAIL
U+297E UP FISH TAIL
U+297F DOWN FISH TAIL ⥿
U+2980 TRIPLE VERTICAL BAR DELIMITER
U+2981 Z NOTATION SPOT
U+2982 Z NOTATION TYPE COLON
U+2999 DOTTED FENCE
U+299A VERTICAL ZIGZAG LINE
U+299B MEASURED ANGLE OPENING LEFT
U+299C RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE
U+299D MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOT
U+299E ANGLE WITH S INSIDE
U+299F ACUTE ANGLE
U+29A0 SPHERICAL ANGLE OPENING LEFT
U+29A1 SPHERICAL ANGLE OPENING UP
U+29A2 TURNED ANGLE
U+29A3 REVERSED ANGLE
U+29A4 ANGLE WITH UNDERBAR
U+29A5 REVERSED ANGLE WITH UNDERBAR
U+29A6 OBLIQUE ANGLE OPENING UP
U+29A7 OBLIQUE ANGLE OPENING DOWN
U+29A8 MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND RIGHT
U+29A9 MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND LEFT
U+29AA MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND RIGHT
U+29AB MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND LEFT
U+29AC MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND UP
U+29AD MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND UP
U+29AE MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND DOWN
U+29AF MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND DOWN
U+29B0 REVERSED EMPTY SET
U+29B1 EMPTY SET WITH OVERBAR
U+29B2 EMPTY SET WITH SMALL CIRCLE ABOVE
U+29B3 EMPTY SET WITH RIGHT ARROW ABOVE
U+29B4 EMPTY SET WITH LEFT ARROW ABOVE
U+29B5 CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR
U+29B6 CIRCLED VERTICAL BAR
U+29B7 CIRCLED PARALLEL
U+29B8 CIRCLED REVERSE SOLIDUS
U+29B9 CIRCLED PERPENDICULAR
U+29BA CIRCLE DIVIDED BY HORIZONTAL BAR AND TOP HALF DIVIDED BY VERTICAL BAR
U+29BB CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X
U+29BC CIRCLED ANTICLOCKWISE-ROTATED DIVISION SIGN
U+29BD UP ARROW THROUGH CIRCLE
U+29BE CIRCLED WHITE BULLET
U+29BF CIRCLED BULLET ⦿
U+29C0 CIRCLED LESS-THAN
U+29C1 CIRCLED GREATER-THAN
U+29C2 CIRCLE WITH SMALL CIRCLE TO THE RIGHT
U+29C3 CIRCLE WITH TWO HORIZONTAL STROKES TO THE RIGHT
U+29C4 SQUARED RISING DIAGONAL SLASH
U+29C5 SQUARED FALLING DIAGONAL SLASH
U+29C6 SQUARED ASTERISK
U+29C7 SQUARED SMALL CIRCLE
U+29C8 SQUARED SQUARE
U+29C9 TWO JOINED SQUARES
U+29CA TRIANGLE WITH DOT ABOVE
U+29CB TRIANGLE WITH UNDERBAR
U+29CC S IN TRIANGLE
U+29CD TRIANGLE WITH SERIFS AT BOTTOM
U+29CE RIGHT TRIANGLE ABOVE LEFT TRIANGLE
U+29CF LEFT TRIANGLE BESIDE VERTICAL BAR
U+29D0 VERTICAL BAR BESIDE RIGHT TRIANGLE
U+29D1 BOWTIE WITH LEFT HALF BLACK
U+29D2 BOWTIE WITH RIGHT HALF BLACK
U+29D3 BLACK BOWTIE
U+29D4 TIMES WITH LEFT HALF BLACK
U+29D5 TIMES WITH RIGHT HALF BLACK
U+29D6 WHITE HOURGLASS
U+29D7 BLACK HOURGLASS
U+29DC INCOMPLETE INFINITY
U+29DD TIE OVER INFINITY
U+29DE INFINITY NEGATED WITH VERTICAL BAR
U+29DF DOUBLE-ENDED MULTIMAP
U+29E0 SQUARE WITH CONTOURED OUTLINE
U+29E1 INCREASES AS
U+29E2 SHUFFLE PRODUCT
U+29E3 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL
U+29E4 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE
U+29E5 IDENTICAL TO AND SLANTED PARALLEL
U+29E6 GLEICH STARK
U+29E7 THERMODYNAMIC
U+29E8 DOWN-POINTING TRIANGLE WITH LEFT HALF BLACK
U+29E9 DOWN-POINTING TRIANGLE WITH RIGHT HALF BLACK
U+29EA BLACK DIAMOND WITH DOWN ARROW
U+29EB BLACK LOZENGE
U+29EC WHITE CIRCLE WITH DOWN ARROW
U+29ED BLACK CIRCLE WITH DOWN ARROW
U+29EE ERROR-BARRED WHITE SQUARE
U+29EF ERROR-BARRED BLACK SQUARE
U+29F0 ERROR-BARRED WHITE DIAMOND
U+29F1 ERROR-BARRED BLACK DIAMOND
U+29F2 ERROR-BARRED WHITE CIRCLE
U+29F3 ERROR-BARRED BLACK CIRCLE
U+29F4 RULE-DELAYED
U+29F5 REVERSE SOLIDUS OPERATOR
U+29F6 SOLIDUS WITH OVERBAR
U+29F7 REVERSE SOLIDUS WITH HORIZONTAL STROKE
U+29F8 BIG SOLIDUS
U+29F9 BIG REVERSE SOLIDUS
U+29FA DOUBLE PLUS
U+29FB TRIPLE PLUS
U+29FE TINY
U+29FF MINY ⧿
U+2A00 N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR
U+2A01 N-ARY CIRCLED PLUS OPERATOR
U+2A02 N-ARY CIRCLED TIMES OPERATOR
U+2A03 N-ARY UNION OPERATOR WITH DOT
U+2A04 N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS
U+2A05 N-ARY SQUARE INTERSECTION OPERATOR
U+2A06 N-ARY SQUARE UNION OPERATOR
U+2A07 TWO LOGICAL AND OPERATOR
U+2A08 TWO LOGICAL OR OPERATOR
U+2A09 N-ARY TIMES OPERATOR
U+2A0A MODULO TWO SUM
U+2A0B SUMMATION WITH INTEGRAL
U+2A0C QUADRUPLE INTEGRAL OPERATOR
U+2A0D FINITE PART INTEGRAL
U+2A0E INTEGRAL WITH DOUBLE STROKE
U+2A0F INTEGRAL AVERAGE WITH SLASH
U+2A10 CIRCULATION FUNCTION
U+2A11 ANTICLOCKWISE INTEGRATION
U+2A12 LINE INTEGRATION WITH RECTANGULAR PATH AROUND POLE
U+2A13 LINE INTEGRATION WITH SEMICIRCULAR PATH AROUND POLE
U+2A14 LINE INTEGRATION NOT INCLUDING THE POLE
U+2A15 INTEGRAL AROUND A POINT OPERATOR
U+2A16 QUATERNION INTEGRAL OPERATOR
U+2A17 INTEGRAL WITH LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+2A18 INTEGRAL WITH TIMES SIGN
U+2A19 INTEGRAL WITH INTERSECTION
U+2A1A INTEGRAL WITH UNION
U+2A1B INTEGRAL WITH OVERBAR
U+2A1C INTEGRAL WITH UNDERBAR
U+2A1D JOIN
U+2A1E LARGE LEFT TRIANGLE OPERATOR
U+2A1F Z NOTATION SCHEMA COMPOSITION
U+2A20 Z NOTATION SCHEMA PIPING
U+2A21 Z NOTATION SCHEMA PROJECTION
U+2A22 PLUS SIGN WITH SMALL CIRCLE ABOVE
U+2A23 PLUS SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT ABOVE
U+2A24 PLUS SIGN WITH TILDE ABOVE
U+2A25 PLUS SIGN WITH DOT BELOW
U+2A26 PLUS SIGN WITH TILDE BELOW
U+2A27 PLUS SIGN WITH SUBSCRIPT TWO
U+2A28 PLUS SIGN WITH BLACK TRIANGLE
U+2A29 MINUS SIGN WITH COMMA ABOVE
U+2A2A MINUS SIGN WITH DOT BELOW
U+2A2B MINUS SIGN WITH FALLING DOTS
U+2A2C MINUS SIGN WITH RISING DOTS
U+2A2D PLUS SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
U+2A2E PLUS SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
U+2A2F VECTOR OR CROSS PRODUCT
U+2A30 MULTIPLICATION SIGN WITH DOT ABOVE
U+2A31 MULTIPLICATION SIGN WITH UNDERBAR
U+2A32 SEMIDIRECT PRODUCT WITH BOTTOM CLOSED
U+2A33 SMASH PRODUCT
U+2A34 MULTIPLICATION SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
U+2A35 MULTIPLICATION SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
U+2A36 CIRCLED MULTIPLICATION SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT
U+2A37 MULTIPLICATION SIGN IN DOUBLE CIRCLE
U+2A38 CIRCLED DIVISION SIGN
U+2A39 PLUS SIGN IN TRIANGLE
U+2A3A MINUS SIGN IN TRIANGLE
U+2A3B MULTIPLICATION SIGN IN TRIANGLE
U+2A3C INTERIOR PRODUCT
U+2A3D RIGHTHAND INTERIOR PRODUCT
U+2A3E Z NOTATION RELATIONAL COMPOSITION
U+2A3F AMALGAMATION OR COPRODUCT ⨿
U+2A40 INTERSECTION WITH DOT
U+2A41 UNION WITH MINUS SIGN
U+2A42 UNION WITH OVERBAR
U+2A43 INTERSECTION WITH OVERBAR
U+2A44 INTERSECTION WITH LOGICAL AND
U+2A45 UNION WITH LOGICAL OR
U+2A46 UNION ABOVE INTERSECTION
U+2A47 INTERSECTION ABOVE UNION
U+2A48 UNION ABOVE BAR ABOVE INTERSECTION
U+2A49 INTERSECTION ABOVE BAR ABOVE UNION
U+2A4A UNION BESIDE AND JOINED WITH UNION
U+2A4B INTERSECTION BESIDE AND JOINED WITH INTERSECTION
U+2A4C CLOSED UNION WITH SERIFS
U+2A4D CLOSED INTERSECTION WITH SERIFS
U+2A4E DOUBLE SQUARE INTERSECTION
U+2A4F DOUBLE SQUARE UNION
U+2A50 CLOSED UNION WITH SERIFS AND SMASH PRODUCT
U+2A51 LOGICAL AND WITH DOT ABOVE
U+2A52 LOGICAL OR WITH DOT ABOVE
U+2A53 DOUBLE LOGICAL AND
U+2A54 DOUBLE LOGICAL OR
U+2A55 TWO INTERSECTING LOGICAL AND
U+2A56 TWO INTERSECTING LOGICAL OR
U+2A57 SLOPING LARGE OR
U+2A58 SLOPING LARGE AND
U+2A59 LOGICAL OR OVERLAPPING LOGICAL AND
U+2A5A LOGICAL AND WITH MIDDLE STEM
U+2A5B LOGICAL OR WITH MIDDLE STEM
U+2A5C LOGICAL AND WITH HORIZONTAL DASH
U+2A5D LOGICAL OR WITH HORIZONTAL DASH
U+2A5E LOGICAL AND WITH DOUBLE OVERBAR
U+2A5F LOGICAL AND WITH UNDERBAR
U+2A60 LOGICAL AND WITH DOUBLE UNDERBAR
U+2A61 SMALL VEE WITH UNDERBAR
U+2A62 LOGICAL OR WITH DOUBLE OVERBAR
U+2A63 LOGICAL OR WITH DOUBLE UNDERBAR
U+2A64 Z NOTATION DOMAIN ANTIRESTRICTION
U+2A65 Z NOTATION RANGE ANTIRESTRICTION
U+2A66 EQUALS SIGN WITH DOT BELOW
U+2A67 IDENTICAL WITH DOT ABOVE
U+2A68 TRIPLE HORIZONTAL BAR WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2A69 TRIPLE HORIZONTAL BAR WITH TRIPLE VERTICAL STROKE
U+2A6A TILDE OPERATOR WITH DOT ABOVE
U+2A6B TILDE OPERATOR WITH RISING DOTS
U+2A6C SIMILAR MINUS SIMILAR
U+2A6D CONGRUENT WITH DOT ABOVE
U+2A6E EQUALS WITH ASTERISK
U+2A6F ALMOST EQUAL TO WITH CIRCUMFLEX ACCENT
U+2A70 APPROXIMATELY EQUAL OR EQUAL TO
U+2A71 EQUALS SIGN ABOVE PLUS SIGN
U+2A72 PLUS SIGN ABOVE EQUALS SIGN
U+2A73 EQUALS SIGN ABOVE TILDE OPERATOR
U+2A74 DOUBLE COLON EQUAL
U+2A75 TWO CONSECUTIVE EQUALS SIGNS
U+2A76 THREE CONSECUTIVE EQUALS SIGNS
U+2A77 EQUALS SIGN WITH TWO DOTS ABOVE AND TWO DOTS BELOW
U+2A78 EQUIVALENT WITH FOUR DOTS ABOVE
U+2A79 LESS-THAN WITH CIRCLE INSIDE
U+2A7A GREATER-THAN WITH CIRCLE INSIDE
U+2A7B LESS-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE
U+2A7C GREATER-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE
U+2A7D LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO
U+2A7E GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO
U+2A7F LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE ⩿
U+2A80 GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE
U+2A81 LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE
U+2A82 GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE
U+2A83 LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE RIGHT
U+2A84 GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE LEFT
U+2A85 LESS-THAN OR APPROXIMATE
U+2A86 GREATER-THAN OR APPROXIMATE
U+2A87 LESS-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
U+2A88 GREATER-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
U+2A89 LESS-THAN AND NOT APPROXIMATE
U+2A8A GREATER-THAN AND NOT APPROXIMATE
U+2A8B LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE GREATER-THAN
U+2A8C GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE LESS-THAN
U+2A8D LESS-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL
U+2A8E GREATER-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL
U+2A8F LESS-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE GREATER-THAN
U+2A90 GREATER-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE LESS-THAN
U+2A91 LESS-THAN ABOVE GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL
U+2A92 GREATER-THAN ABOVE LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL
U+2A93 LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL
U+2A94 GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL
U+2A95 SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN
U+2A96 SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+2A97 SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN WITH DOT INSIDE
U+2A98 SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN WITH DOT INSIDE
U+2A99 DOUBLE-LINE EQUAL TO OR LESS-THAN
U+2A9A DOUBLE-LINE EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+2A9B DOUBLE-LINE SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN
U+2A9C DOUBLE-LINE SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN
U+2A9D SIMILAR OR LESS-THAN
U+2A9E SIMILAR OR GREATER-THAN
U+2A9F SIMILAR ABOVE LESS-THAN ABOVE EQUALS SIGN
U+2AA0 SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN
U+2AA1 DOUBLE NESTED LESS-THAN
U+2AA2 DOUBLE NESTED GREATER-THAN
U+2AA3 DOUBLE NESTED LESS-THAN WITH UNDERBAR
U+2AA4 GREATER-THAN OVERLAPPING LESS-THAN
U+2AA5 GREATER-THAN BESIDE LESS-THAN
U+2AA6 LESS-THAN CLOSED BY CURVE
U+2AA7 GREATER-THAN CLOSED BY CURVE
U+2AA8 LESS-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL
U+2AA9 GREATER-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL
U+2AAA SMALLER THAN
U+2AAB LARGER THAN
U+2AAC SMALLER THAN OR EQUAL TO
U+2AAD LARGER THAN OR EQUAL TO
U+2AAE EQUALS SIGN WITH BUMPY ABOVE
U+2AAF PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
U+2AB0 SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
U+2AB1 PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
U+2AB2 SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
U+2AB3 PRECEDES ABOVE EQUALS SIGN
U+2AB4 SUCCEEDS ABOVE EQUALS SIGN
U+2AB5 PRECEDES ABOVE NOT EQUAL TO
U+2AB6 SUCCEEDS ABOVE NOT EQUAL TO
U+2AB7 PRECEDES ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2AB8 SUCCEEDS ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2AB9 PRECEDES ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO
U+2ABA SUCCEEDS ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO
U+2ABB DOUBLE PRECEDES
U+2ABC DOUBLE SUCCEEDS
U+2ABD SUBSET WITH DOT
U+2ABE SUPERSET WITH DOT
U+2ABF SUBSET WITH PLUS SIGN BELOW ⪿
U+2AC0 SUPERSET WITH PLUS SIGN BELOW
U+2AC1 SUBSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW
U+2AC2 SUPERSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW
U+2AC3 SUBSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE
U+2AC4 SUPERSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE
U+2AC5 SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN
U+2AC6 SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN
U+2AC7 SUBSET OF ABOVE TILDE OPERATOR
U+2AC8 SUPERSET OF ABOVE TILDE OPERATOR
U+2AC9 SUBSET OF ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2ACA SUPERSET OF ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2ACB SUBSET OF ABOVE NOT EQUAL TO
U+2ACC SUPERSET OF ABOVE NOT EQUAL TO
U+2ACD SQUARE LEFT OPEN BOX OPERATOR
U+2ACE SQUARE RIGHT OPEN BOX OPERATOR
U+2ACF CLOSED SUBSET
U+2AD0 CLOSED SUPERSET
U+2AD1 CLOSED SUBSET OR EQUAL TO
U+2AD2 CLOSED SUPERSET OR EQUAL TO
U+2AD3 SUBSET ABOVE SUPERSET
U+2AD4 SUPERSET ABOVE SUBSET
U+2AD5 SUBSET ABOVE SUBSET
U+2AD6 SUPERSET ABOVE SUPERSET
U+2AD7 SUPERSET BESIDE SUBSET
U+2AD8 SUPERSET BESIDE AND JOINED BY DASH WITH SUBSET
U+2AD9 ELEMENT OF OPENING DOWNWARDS
U+2ADA PITCHFORK WITH TEE TOP
U+2ADB TRANSVERSAL INTERSECTION
U+2ADC FORKING
U+2ADD NONFORKING
U+2ADE SHORT LEFT TACK
U+2ADF SHORT DOWN TACK
U+2AE0 SHORT UP TACK
U+2AE1 PERPENDICULAR WITH S
U+2AE2 VERTICAL BAR TRIPLE RIGHT TURNSTILE
U+2AE3 DOUBLE VERTICAL BAR LEFT TURNSTILE
U+2AE4 VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE
U+2AE5 DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE
U+2AE6 LONG DASH FROM LEFT MEMBER OF DOUBLE VERTICAL
U+2AE7 SHORT DOWN TACK WITH OVERBAR
U+2AE8 SHORT UP TACK WITH UNDERBAR
U+2AE9 SHORT UP TACK ABOVE SHORT DOWN TACK
U+2AEA DOUBLE DOWN TACK
U+2AEB DOUBLE UP TACK
U+2AEC DOUBLE STROKE NOT SIGN
U+2AED REVERSED DOUBLE STROKE NOT SIGN
U+2AEE DOES NOT DIVIDE WITH REVERSED NEGATION SLASH
U+2AEF VERTICAL LINE WITH CIRCLE ABOVE
U+2AF0 VERTICAL LINE WITH CIRCLE BELOW
U+2AF1 DOWN TACK WITH CIRCLE BELOW
U+2AF2 PARALLEL WITH HORIZONTAL STROKE
U+2AF3 PARALLEL WITH TILDE OPERATOR
U+2AF4 TRIPLE VERTICAL BAR BINARY RELATION
U+2AF5 TRIPLE VERTICAL BAR WITH HORIZONTAL STROKE
U+2AF6 TRIPLE COLON OPERATOR
U+2AF7 TRIPLE NESTED LESS-THAN
U+2AF8 TRIPLE NESTED GREATER-THAN
U+2AF9 DOUBLE-LINE SLANTED LESS-THAN OR EQUAL TO
U+2AFA DOUBLE-LINE SLANTED GREATER-THAN OR EQUAL TO
U+2AFB TRIPLE SOLIDUS BINARY RELATION
U+2AFC LARGE TRIPLE VERTICAL BAR OPERATOR
U+2AFD DOUBLE SOLIDUS OPERATOR
U+2AFE WHITE VERTICAL BAR
U+2AFF N-ARY WHITE VERTICAL BAR ⫿
U+2B30 LEFT ARROW WITH SMALL CIRCLE
U+2B31 THREE LEFTWARDS ARROWS
U+2B32 LEFT ARROW WITH CIRCLED PLUS
U+2B33 LONG LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW
U+2B34 LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH VERTICAL STROKE
U+2B35 LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B36 LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR
U+2B37 LEFTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW
U+2B38 LEFTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM
U+2B39 LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2B3A LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B3B LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL
U+2B3C LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE
U+2B3D LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE
U+2B3E LEFTWARDS ARROW THROUGH X
U+2B3F WAVE ARROW POINTING DIRECTLY LEFT ⬿
U+2B40 EQUALS SIGN ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B41 REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B42 LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO
U+2B43 RIGHTWARDS ARROW THROUGH GREATER-THAN
U+2B44 RIGHTWARDS ARROW THROUGH SUPERSET
U+2B47 REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+2B48 RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO
U+2B49 TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW
U+2B4A LEFTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO
U+2B4B LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR
U+2B4C RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR
U+FB29 HEBREW LETTER ALTERNATIVE PLUS SIGN
U+FE62 SMALL PLUS SIGN
U+FE64 SMALL LESS-THAN SIGN
U+FE65 SMALL GREATER-THAN SIGN
U+FE66 SMALL EQUALS SIGN
U+FF0B FULLWIDTH PLUS SIGN
U+FF1C FULLWIDTH LESS-THAN SIGN
U+FF1D FULLWIDTH EQUALS SIGN
U+FF1E FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN
U+FF5C FULLWIDTH VERTICAL LINE
U+FF5E FULLWIDTH TILDE
U+FFE2 FULLWIDTH NOT SIGN
U+FFE9 HALFWIDTH LEFTWARDS ARROW
U+FFEA HALFWIDTH UPWARDS ARROW
U+FFEB HALFWIDTH RIGHTWARDS ARROW
U+FFEC HALFWIDTH DOWNWARDS ARROW
U+1D6C1 MATHEMATICAL BOLD NABLA ?
U+1D6DB MATHEMATICAL BOLD PARTIAL DIFFERENTIAL ?
U+1D6FB MATHEMATICAL ITALIC NABLA ?
U+1D715 MATHEMATICAL ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL ?
U+1D735 MATHEMATICAL BOLD ITALIC NABLA ?
U+1D74F MATHEMATICAL BOLD ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL ?
U+1D76F MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD NABLA ?
U+1D789 MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PARTIAL DIFFERENTIAL ?
U+1D7A9 MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC NABLA ?
U+1D7C3 MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL ?

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *