dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (đều hở, tạo bởi Gly và Ala) và este Z có công thức CH2=CH-CH2COOC2H5

Hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (đều hở, tạo bởi Gly và Ala) và este Z có công thức CH2=CH-CH2COOC2H5

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (đều hở, tạo bởi Gly và Ala) và este Z có công thức CH2=CH-CH2COOC2H5. Đun nóng 0,12 mol E trong NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối trên sản phẩm cháy thu được có 9,54 gam Na2CO3, 29,3 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, đốt cháy hết lượng ancol trên cần vừa đủ 0,3 mol O2. Phần trăm khối lượng của Z có trong E gần nhất với?

A. 68% B. 69% C. 70% D. 71%

 

Lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (đều hở, tạo bởi Gly và Ala) và este Z có công thức CH2=CH-CH2COOC2H5

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *