dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cách di chuyển file trên Macbook

Cách di chuyển file trên macbook hay chính là thao tác Cut file, move fie đê di chuyển file trong Mac (Macbook).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cách di chuyển file trên Macbook bằng chuột

Trên máy Mac của bạn, hãy chọn mục bạn muốn kéo – chẳng hạn như hình ảnh hoặc tệp văn bản. Nhấn và giữ bàn di chuột hoặc chuột trong khi bạn kéo mục đó đến vị trí mới.

Để tạo bản sao của mục thay vì di chuyển mục đó, hãy nhấn và giữ phím Option trong khi bạn kéo. Thả bàn di chuột hoặc chuột để thả mục vào vị trí mới.

Cách để di chuyển file trên Macbook bằng bàn phím

Bước 1. Tại thư mục nguồn, chọn mục (file, folder…) cần di chuyển và bấm tổ hợp hai phím Command + C để copy chúng.

Bước 2. Tại thư mục đích, bấm đồng thời ba phím Command + Option + V để di chuyển file đến đây.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *