dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

ChatGPT của nước nào?

ChatGPT là một AI trò chuyện mới được phát triển bởi một công ty công nghệ OpenAI của Mỹ. Xem thêm ChatGPT là gì? Chat GPT làm được gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ChatGPT của nước nào?

ChatGPT của nước nào?

OpenAI được tạo thành từ công ty vì lợi nhuận OpenAI LP và công ty mẹ của nó, tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Inc. Nó được thành lập vào năm 2015 bởi Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, John Schulman và Ilya Sutskever.

OpenAI có trụ sở tại California, đã ra mắt ChatGPT vào cuối tháng 11 năm 2022. Chatbot này phản hồi các nhận xét và yêu cầu theo cách trò chuyện, tổ chức các cuộc đối thoại trong đó nó có thể đặt câu hỏi tiếp theo và từ chối các yêu cầu không phù hợp.

ChatGPT của nước nào?
Người đồng sáng lập OpenAI Sam Altman công bố người dùng thử thứ một triệu của ChatGPT. Hình ảnh: Twitter.

Để thu thập phản hồi, OpenAI đã cung cấp ChatGPT miễn phí cho bất kỳ ai sẵn sàng đăng nhập để sử dụng. Trong vòng ba ngày, hơn một triệu người đã làm điều đó và OpenAI đã chia sẻ trực tuyến một số tương tác của họ để chứng minh khả năng của bot.

Cách sử dụng ChatGPT như thế nào?

Mời bạn tham khảo cách đăng ký và sử dụng trong bài viết Cách đăng ký ChatGPT OpenAI.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *