dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Ala – Gly có phản ứng màu biure. Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Ala – Gly có phản ứng màu biure.

(b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

(c) Axit 6-aminohexanoic la nguyên liệu để sản xuất tơ nilon – 6.

(d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(đ) Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C, H, Na và O.

Số phát biểu đúng là

     A. 3.                                   B. 2.                                   C. 4.                                   D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Ala – Gly có phản ứng màu biure. => SAI, từ tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biure

(b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. => ĐÚNG

(c) Axit 6-aminohexanoic la nguyên liệu để sản xuất tơ nilon – 6. => ĐÚNG, H2N-[CH2]5-COOH có tên gọi là axit 6-aminohexanoic hoặc axit ε-amino caproic

(d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. => SAI, α-amino axit mới CÓ THỂ tạo thành peptit, trùng ngưng amino axit thu được polime

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(đ) Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C, H, Na và O. => SAI, có thêm cả N

=> 2 phát biểu đúng là b, c

Đây là một câu trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023. Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *