Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm.

Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm.

Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 – 5 ml dung dịch H2SO4 loãng.

Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bước 2, không xuất hiện bọt khí.

(b) Trong bước 2, kim loại sắt bị khử thành hợp chất sắt(III).

(c) Trong bước 3, hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III).

(d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III).

(đ) Ở bước 2, nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì có xuất hiện bọt khí.

Số phát biểu đúng là

     A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm. 1

Đây là một câu trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023. Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề tại

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *