Cho các phát biểu sau: Phân lân cung cấp nito hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat

Cho các phát biểu sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Phân lân cung cấp nito hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3) và ion amoni (NH4+).

(b) Cho FeCl2 vào AgNO3 dư thu được hai chất kết tủa.

(c) Cho tới dư dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ba(OH)2 thấy có khí bay ra.

(d) Hợp kim Mg – Al bị ăn mòn điện hóa khi đốt trong khí clo dư.

Số phát biểu đúng là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 4 B. 2. C. 3. D. 1.

(a) Sai vì phân lân cung cấp nguyên tố phốtpho

(b) Đúng vì: FeCl2 + 3AgNO3  2AgCl + Ag + Fe(NO3)3 (2 chất Ag, AgCl là chất kết tủa)

Săn SALE Shopee ngay thôi

(c) Sai vì tạo kết tủa, không tạo khí: 2NaHCO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

(d) Sai vì trong môi trường khí Cl2 không phải dung dịch chất điện ly.

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *