0

Tổng hợp 23 phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp 23 phương pháp giải bài tập môn hoá học

 

Mời các thầy cô truy cập vào các link sau để xem chi tiết và download file các phương pháp giải bài tập môn hoá học

 

PP1 – Bảo toàn nguyên tố

PP2 – Bảo toàn khối lượng

PP3 – Tăng giảm khối lượng

PP4 – Bảo toàn điện tích

PP5 – Bảo toàn electron

PP6 – Đồ thị

PP7 – Quy đổi

PP8 – Khai thác độ bất bão hoà

PP9 – Đường chéo

PP10 – Sử dụng hỗn hợp ảo

PP11 – Phương pháp trung bình

PP12 – Tự chọn lượng chất

PP13 – Tìm khoảng giới hạn

PP14 – Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn

PP15 – Phân tích đánh giá

PP16 – Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

PP17 – Quy đổi peptit

PP18 – Bài tập phản ứng tạo muối amoni

PP19 – Bài tập điện phân

PP20 – Quy đổi oxit nitơ

PP21 – Quy đổi gốc axit

PP22 – Quy đổi este

PP23 – Đồng đẳng hoá

 

Phương pháp bảo toàn nguyên tố cho HS lớp 10

Phương pháp bảo toàn khối lượng cho HS lớp 10

Phương pháp tăng giảm khối lượng cho HS lớp 10

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *