dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho E, F, X, Y, Z, T, G là chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ theo đúng tỉ lệ mol. E + 3NaOH 2X + Y + Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho E, F, X, Y, Z, T, G là chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ theo đúng tỉ lệ mol.
(1) E + 3NaOH  2X + Y + Z

(2) F + 2NaOH  2X + Z

(3) X + HCl  T + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) T + Z  G + H2O

Biết E, F chỉ chứa chức este, trong phân tử số nguyên tử O bằng số nguyên tử C, MF<ME<180.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn ancol metylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) 1 mol chất Z tác dụng Na dư thu được 1 mol H2.

(c) Chất Y tác dụng H2SO4 loãng thu được axit axetic.

(d) Chất G là hợp chất hữu cơ đa chức.

(e) Trong phân tử X và Z đều không có liên kết pi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3 B. 1 C. 4. D. 2.

Cho E, F, X, Y, Z, T, G là chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ theo đúng tỉ lệ mol. E + 3NaOH 2X + Y + Z 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *