dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hỗn hợp E gồm 3 este thuần chức, mạch hở X,Y,Z (MX < MY < Mz). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E

Cho hỗn hợp E gồm 3 este thuần chức, mạch hở X,Y,Z (MX < MY < Mz). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E được hỗn hợp A gồm 2 axit đồng đẳng kế tiếp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hỗn hợp E gồm 3 este thuần chức, mạch hở X,Y,Z (MX < MY < Mz). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E được hỗn hợp A gồm 2 axit đồng đẳng kế tiếp và 16 gam hỗn hợp B gồm 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hỗn hợp A trong oxi dư thu được 21,28 lít CO2. Mặt khác đốt cháy hỗn hợp B thu được 26,4 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Hỗn hợp B phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị là

     A. 24,15%                         B. 14,32%                          C. 61,52%                         D. 34,68%

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cho hỗn hợp E gồm 3 este thuần chức, mạch hở X,Y,Z (MX < MY < Mz). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E 1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *