Category HÓA HỌC

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT BÀI 17. ARENE (HYDROCARBON THƠM) I. KHÁI NIỆM VÀ DANH PHÁP 1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Benzen C6H… và các hidrocacbon thơm khác C7H…, C8H… Lập thành dãy đồng đẳng…