dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Lượng giác

 • Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180°

  Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180° Để làm được các bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180°, các em học sinh cần khi nắm vững định nghĩa và các công thức trong bài Giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180 độ. […]

 • Radian là gì?

  Radian là gì?

  Radian là gì? Bình thường trong đời sống hằng ngày, khi nói về góc, chúng ta thường dùng đơn vị độ. Ví dụ góc vuông có số đo là 90 độ, góc tam giác đều là 60 độ, góc bẹt là 180 độ. Tuy nhiên, trong toán học, tất cả các hàm số, ví dụ […]

 • Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x

  Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x là một dạng phương trình quan trọng bên cạnh các phương trình lượng giác thường gặp (phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác, phương trình […]

 • Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x

  Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x là một trong những dạng Phương trình lượng giác thường gặp. 1. Phương trình bậc nhất đối với $\sin x$ và $\cos x$ Dạng tổng quát: $a\sin x+b\cos x=c$ với ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}\ne 0$ Cách […]

 • HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10

  HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10

  HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10 I. TÓM TẮT KIẾN THỨC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10 1. Các ký hiệu Trong một tam giác $ABC$ thì chúng ta thường kí hiệu: $ A, B, C $: là các góc đỉnh $ A, B, C $ $ a, b, c $: […]

 • Phương trình lượng giác thường gặp

  Phương trình lượng giác thường gặp

  Phương trình lượng giác thường gặp Mục đích của giải phương trình lượng giác là biến đổi để đưa về các Phương trình lượng giác cơ bản. Một số dạng phương trình lượng giác thường gặp dưới đây cũng không nằm ngoài quy luật đó. Phần bài tập, mời các em học sinh xem trong bài Bài […]

 • Bài tập phương trình lượng giác thường gặp

  Bài tập phương trình lượng giác thường gặp

  Bài tập phương trình lượng giác thường gặp Để làm được các Bài tập phương trình lượng giác thường gặp dưới đây, các em cần thành thạo ba kiến thức sau: Công thức lượng giác ở chương trình Toán 10 Các dạng phương trình lượng giác cơ bản Các dạng phương trình lượng giác thường […]