dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 tìm hiểu chương trình giáo dục THPT 2018 môn hóa học

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 tìm hiểu chương trình giáo dục THPT 2018 môn hóa học

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Chọn một phương án đúng CT GDPT 2018 có mục tiêu hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất gì?

A.Yêu nước, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

B.Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

C.Yêu nước,nhân nghĩa, cần kiệm, trung thực, kỷ cương.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Yêu nước, nhân ái, trung thực, cần cù, cần kiệm.

 

Câu 2: Chọn các phương án đúng Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

A.Yêu nước, nhân ái, trung thực, cần cù, cần kiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Ngôn ngữ; tính toán; khoa học; công nghệ; tin học, thẩm mĩ, thể chất;

C.Năng khiếu;

D.Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo;

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Chọn một phương án đúng nhất để điền các từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Dạy học hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh có đặc trưng nổi bật nhất là : Chú trọng hình thành và phát triển các ____ ___ (1) và ____ ____(2) cốt lõi của con người hiện đại thông qua tổ chức dạy học nội dung kiến thức cơ bản , thiết thực , hiện đại , hài hòa đức- trí- thể-mĩ, chú trọng thực hành vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề học tập và đời sống bằng các phương pháp , hình thức tổ chức giáo dục tích cực, phát huy tự học, sáng tạo ; các phương pháp kiểm tra – đánh giá phù hợp với mục tiêu và phương pháp giáo dục để đạt mục tiêu đó.

A.(1) năng lực; (2) phẩm chất

B.(1) khả năng; (2) giá trị

C.(1) năng khiếu; (2) tài năng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.(1) giá trị; (2) kĩ năng

 

Câu 4: Chọn một phương án đúng nhất để điền các từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Dạy học tích hợp là định hướng dạy học huy động, kết hợp, liên hệ các yếu tố có ____ ____ (1) với nhau của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khoa học để giải quyết có hiệu quả các vấn đề ____ ____(2), trong đó mức độ cao nhất là hình thành các môn học tích hợp.

A.(1) quan hệ; (2) quan trọng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.(1) gắn bó; (2) lí thuyết

C.(1) tính chất; (2) cơ bản

D.(1) liên quan; (2) thực tiễn

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Chọn một phương án đúng nhất Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp tiểu học là

A.Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Hoạt đông trải nghiệm

B.Tin học, Khoa học, Lịch sử và địa lí, Khoa học tự nhiên

C.Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Hoạt đông trải nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Hoạt đông trải nghiệm, Lịch sử và Địa lí, Khoa học

 

Câu 6: Chọn các phương án đúng Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học là

A.Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1; Tự nhiên và xã hội;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Lịch sử và Địa lí; Khoa học ; Tin học và Công nghệ ;

C.Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm

D.Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Chọn một phương án đúng nhất Thời lượng giáo dục cấp THCS trong chương trình GDPT 2018 là

A.Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học.

B.Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

C.Mỗi ngày học 2 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Toàn quốc thống nhất học 2 buổi/ngày.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Thống nhất toàn quốc dạy 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học

 

Câu 8:Chọn một phương án đúng nhất Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT là

A.Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Tự nhiên và xã hội; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

C.Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Lịch sử và Địa lí; Khoa học ; Tin học và Công nghệ ; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

D.Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Chọn phương án đúng nhất để điền từ vào chỗ trống ở đoạn văn sau: Các chuyên đề học tập trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT được hiểu là: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số _____ __ học tập (1) tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ____ _____ (2) nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

A.(1) chuyên đề; (2) định hướng;

B.(1) Môn học; (2) học tập;

C.(1) chương trình; (2) phát triển;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.(1) yêu cầu); (2) giáo dục;

 

Câu 10: Chọn một phương án đúng nhất Thời lượng giáo dục cấp THPT trong chương trình GDPT 2018 là

A.Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Tất cả các địa phương thực hiện dạy 2 buổi/ngày ở cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Thống nhất toàn quốc dạy 1 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học; Các trường có đủ điều kiện được khuyến khích dạy 2 buổi/ngày.

C.Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

D.Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 7 tiết học. Nghiêm cấm dạy 2 buổi/ngày ở trường THPT

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Chọn một phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau: Định hướng nội dung giáo dục của chương trình GDPT 2018 là Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện mục tiêu giáo dục hình thành, phát triển ____ ____ (1) và ____ ___ (2) cho học sinh thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp. Mỗi nội dung giáo dục đều được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có một số môn học và hoạt động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi.

A.(1) phẩm chất, (2) năng lực

B.(1) kiến thức, (2) kĩ năng

C.(1) nhân cách, (2) giá trị

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.(1) thể chất, (2) tinh thần

 

Câu 12: Chọn các phương án đúng Nội dung giáo dục gồm 2 giai đoạn và có đặc điểm sau:

A.Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện phương châm giáo dục toàn diện và tích hợp, bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục phân hoá, bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

C.Cả hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều có các môn học tự chọn; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có thêm các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi học sinh.

D.Cả hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều không có các môn học bắt buộc mà chỉ có các môn học các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi học sinh.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Chọn một phương án SAI Một số điểm khác của chương trình GDPT 2018 so với chương trình GDPT 2006 là:

A.Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kì vọng.

B.Chương trình GDPT 2018 phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

C.Chương trình GDPT 2018 bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Chương trình GDPT 2018 bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

 

Câu 14: Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông là: Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh:

A.Làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Tìm được học bổng đi du học, thi đỗ vào đại học để tìm được việc làm có thu nhập cao trong tương lai

C.Có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội;

D.Có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15 Chọn phương án SAI

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh:

A.Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực;

B.Phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng;

D.Có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

 

Câu 16: Trong Chương trình GDPT 2018, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển bằng những con đường:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Thông qua hoạt động trải nghiệm;

B.Thông qua nội dung kiến thức của một số môn học; Thông qua phương pháp giáo dục

C.Thông qua sự phối hợp của nhà trường với gia đình

D.Thông qua thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 17: Chọn phương án đúng nhất để điền từ vào chỗ trống ở đoạn văn sau: Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp ____ ___(1) hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy ____ ____(2) và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được để phát triển.

A.(1) tích cực; (2) tiềm năng

B.(1) sư phạm; (2) sở trường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.(1) giáo dục; (2) thế mạnh

D.(1) sư phạm; (2) sở thích

 

Câu 18: Một số điểm kế thừa của Chương trình GDPT 2018 so với Chương trình GDPT 2006 được thể hiện như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Về mục tiêu giáo dục, Chương trình GDPT 2018 tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu GDPT là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mĩ.

B.Về phương châm giáo dục, Chương trình GDPT 2018 kế thừa các nguyên lí giáo dục nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lí luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”.

C.Không kế thừa điểm nào, tất cả đều mới, từ mục tiêu, nội dung, kế hoạch dạy học, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục

D.Về nội dung giáo dục, những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình GDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 19: Chọn một phương án SAI Những thách thức từ đội ngũ thực hiện chương trình về:

A.Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình

B.Động lực đổi mới của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Động cơ và phương pháp học tập của học sinh

D.Chưa thực hiện giao quyền tự chủ cho trường phổ thông

 

Câu 20: Chọn một phương án đúng nhất Những thách thức từ đội ngũ thực hiện chương trình về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

B.Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

C.Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

D.Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô có thể download file về máy tính tại đây:

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 1 tìm hiểu chương trình giáo dục THPT 2018 môn hóa học

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *