0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Minh Xuân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Minh Xuân

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

(Đề kiểm tra có 2 trang, Môn: HÓA 10

gồm 9 câu tự luận) Thời gian: 45 phút

Câu 1: (1,5đ) Hoàn thành chuỗi phương trình sau , ghi rõ điều kiện ( nếu có )

KMnO4 Cl2 NaCl HCl SO2 H2SO4 CuSO4

ĐÁP ÁN

2KMnO4 + 16HCl đ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + 2Na 2NaCl

H2SO + 2NaCl Na2SO4 + 2HCl hoặc ……………………………

2HCl + Na2SO3 2NaCl + SO2 + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 hoặc …………………….

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O hoặc ……………………..

Mỗi pt đúng được 0,25.

Thiếu điều kiện, cân bằng trừ ½ số điểm

Câu 2: (1,5đ) Viết các phương trình sau, ghi rõ điều kiện ( nếu có )

  1. chứng minh hidrosunfua có tính khử

  2. chứng minh lưu huỳnh đioxit có tính oxi hóa

  3. Mg + H2SO4 đặc, nóng tạo khí mùi trứng thối

  4. SO2 + dung dịch NaOH tỉ lệ mol 1:1

  5. Na2S + H2SO4

  6. Đốt Fe trong bình khí oxi

ĐÁP ÁN

2H2 + 3O2 2O2 + 2H2O

O2 + 2H2S 3+ 2H2O

5H2SO + 4Mg 4MgSO4 + H2S + 4H2O

SO2 + NaOH NaHSO3

Na2S + H2SO4 Na2SO4 + H2S

3Fe + 2O2 Fe3O4

Mỗi pt đúng được 0,25.

Thiếu điều kiện, cân bằng hoặc số oxi hóa trừ ½ số điểm

Câu 3: (1,0đ) Lập bảng nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: Na2SO3, Na2CO3, BaCl2, K2SO4, Ca(NO3)2 (Không cần viết phương trình hóa học)

ĐÁP ÁN

HC TT

Na2SO3

Na2CO3

BaCl2

K2SO4

Ca(NO3)2

dd HCl

Khí mùi hắc

Khí không mùi

dd BaCl2

x

x

Kết tủa trắng

dd AgNO3

x

x

Kết tủa trắng

x

Còn lại

Mỗi hiện tượng đúng được 0,25.

Sai dấu hoặc thiếu còn lại – 0,25.

Câu 4: (1,0đ)

 1. Để sản xuất vôi sống, người ta nung đá vôi ở nhiệt độ cao. Đá vôi trước khi đưa vào lò nung phải được nghiền nhỏ đến kích thước dưới 10mm. Cho biết yếu tố nào đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng nung vôi?

 2. Cho phản ứng nung vôi như sau: CaCO3 r CaOr+CO2 k , H >0

Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi:

– Tăng áp suất – Tăng nhiệt độ

ĐÁP ÁN

a. Nhiệt độ – Diện tích bề mặt

b. Chiều nghịch – Chiều thuận

Mỗi ý đúng được 0,25

Câu 5: (1,0đ) Hòa tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 trong 250 ml dung dịch HCl 2M vừa đủ, sau phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Tính V.

ĐÁP ÁN

Mg + 2HCl MgCl2 + H2

x 2x x x

MgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O

y 2y y y

24x + 84y = 15

2x + 2y = 0,25*2

 x = 0,1 ; y = 0,15

V = (0,1 + 0,15)*22,4 = 5,6 lit

– Mỗi phương trình, có đặt số mol : 0,25

– Giải tìm x, y : 0,25

– Tính V khí : 0,25

Câu 6: (1,0đ) Cho 20,95 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, lấy dư, sau phản ứng thu được 10,08 lit khí SO2 (đktc) ( SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6 ) . Tính % khối lượng của Fe trong hỗn hợp.

ĐÁP ÁN

n khí = 0,45 mol

Zn + 2H2SO4 ZnSO4 + SO2 + 2H2O

x x x x

2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2y 6y y 3y

x + 3y = 0,45

65x + 112y = 20,95

 x = 0,15 ; y = 0,1

%mFe = 53,46%

– Mỗi phương trình, có đặt số mol : 0,25

– Giải tìm x, y : 0,25

– Tính %mFe : 0,25

Câu 7: (1,0đ) Nối cột A và B để hoàn thành một ý đúng

Cột A

Cột B

1. Lưu huỳnh

a. chất trung gian trong quá trình sản xuất axit sunfuric

2. Bari clorua

b. chất rắn, màu vàng, không tan trong nước

3. Hidrosunfua

c. chất rắn, màu trắng, không tan trong nước

4. lưu huỳnh trioxit

d. chất khí, bốc ra từ xác người hoặc động vật

e. tạo kết tủa trắng với axit sunfuric

ĐÁP ÁN

1B 2E 3D 4A

Câu 8: (1,0đ) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống trong các chất sau đây:

HClO, O2 , O3 ; NaCl, FeS2, BaSO4 , H2S

(1) …………………. là thành phần chính của quặng pirit sắt.

(2) …………………. là axit yếu, có tính oxi hóa mạnh.

(3) …………………. dùng khử trùng thực phẩm, chữa sâu răng.

(4) …………………. nguyên liệu để sản xuất axit clohidric

ĐÁP ÁN

1. FeS2 2. HClO 3. O3 4. NaCl

Câu 9: (1,0đ) Khí SO2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm không khí. Tổ chức y tế thế giới (WHO) quy định: Nếu lượng SO2 trong không khí vượt quá mức 3.10-5mol/m3 thì coi như không khí bị ô nhiễm SO2. Tiến hành phân tích 50 lít không khí ở thành phố Hồ Chí Minh người ta thấy có 0,012mg SO2. Vậy không khí ở đây có bị coi là ô nhiễm khí SO2 hay không? Hãy giải thích .

ĐÁP ÁN

0,012mg = 12.10-6 g

nSO2 = 0,1875. 10-6 mol

50 lit = 50dm3 = 0,05m3

Trong 0,05m3 không khí có 0,1875. 10-6 mol khí SO2

Trong 1m3 không khí có 3,75. 10-6 mol khí SO2

Hàm lượng SO2 ở thành phố là 3,75. 10-6 mol/m3 < so với tiêu chuẩn là

3. 10-5 mol/m3 nên không khí không bị ô nhiễm SO2

– Đổi 2 đơn vị đúng: 0,25

– Tính n SO2 : 0,25

– Tính mol SO2 / m3 không khí: 0,25

– So sánh, kết luận: 0,25

HẾT

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Le Minh Xuan – da.docx

Hoa 10 – Le Minh Xuan – de.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *