0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Horizon

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Horizon

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KÌ THI: HỌC KÌ II

TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (3 điểm):

1. Viết phương trình phản ứng chứng minh (mỗi tính chất 1 phản ứng):

  1. Lưu huỳnh có tính khử.
  2. Lưu huỳnh đioxit có tính oxi hóa.
  3. Lưu huỳnh trioxit là oxit axit.
  4. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

2. Bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất sau (không dùng quỳ tím):

NaCl , HCl , Na2S , KNO3 , Na2SO4

Câu 2 (2 điểm): Viết phương trình thực hiện chuỗi phản ứng sau:

FeS2SO2H2SO4KHSO3 K2SO3SO2

CuSO4 NaCl Cl2

Câu 3 (2 điểm):

1. Cho sắt (II) sunfua vào ống nghiệm chứa dung dịch axit sunfuric loãng. Khí sinh ra dẫn qua dung

dịch nước brom. Nêu hiện tượng và viết các phản ứng xảy ra.

2. Viết phản ứng xảy ra giữa H2SO4 đặc, nóng lần lượt với: C, Mg(OH)2 , Na2CO3 , BaCl2 .

Câu 4 (1 điểm): Trộn 16,8g Fe và 6,4g S sau đó đun nóng thu được hỗn hợp rắn (X). Cho hỗn hợp

rắn (X) vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích của hỗn hợp khí bay ra.

Câu 5 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 12,6g hỗn hợp Mg, Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 13,44 lít khí (đktc).

a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Nếu cho 25,2g hỗn hợp trên nào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được V lít khí

(đktc). Tính giá trị của V.

Cho: Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, H = 1, O = 16, S = 32

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Horizon.da

Hoa 10 – Horizon.de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *