0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Thánh Tôn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Thánh Tôn

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA – LỚP 10

THỜI GIAN : 45 PHÚT

Đề chính thức

Câu 1 ( 2,0đ). Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

H2S S SO2 SO3 H2SO4

Câu 2 (2,0 đ ).Viết phương trình phản ứng nếu có :

a. H2SO4 loãng + CuO b. H2SO4 loãng + Fe3O4

c. C + H2SO4 đặc d. Fe3O4 + H2SO4 đặc

Câu 3 (2,0đ).Chỉ dùng thêm quỳ tím nhận biết các dung dịch loãng mất nhản : K2SO4 , KCl , H2SO4 , Ba(OH)2 bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình .

Câu 4 ( 3.0 đ). Cho 10,4 gam hỗn hợp (X) gồm Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) . Sau khi kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đkc) .

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b. Cho 10,4 gam hỗn hợp (X) trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội (dư) sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí SO2 (đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ).Tính giá trị V

c. Dẫn V lit khí SO2 thu được ở câu (b) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M . Tính nồng độ mol/ lit của dung dịch sau phản ứng ( thể tích dung dịch không đổi )

Câu 5 ( 1.0 đ). Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ : Khi mở khóa để H2SO4 đặc nhỏ xuống bình cầu .Viết phương trình phản ứng xảy ra trong bình cầu và bình tam giác.

( Cho S= 32 , Fe =56 , Zn =65 . )

— Hết—

 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: ………………………………………

Đáp án ĐỀ THI HK II NĂM HỌC 2017-2018

LỚP 10 (THỜI GIAN 45 PHÚT)

Đề thi 010

Đáp án và cách chấm điểm
Câu 1 ( 2,0đ). Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

H2S S SO2 SO3 H2SO4

4 phương trình 0.5 x 4 = 2.0 ( phương trình 3 ghi rỏ điều kiện )
Câu 2 (2,0 đ ).Viết phương trình phản ứng nếu có :

a. H2SO4 loãng + CuO b. H2SO4 loãng + Fe3O4

c. C + H2SO4 đặc d. Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng

phương trình 0.5 x 4 =2.0

a. H2SO4 loãng +CuO CuSO4 + H2O

b. 4 H2SO4 loãng + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

c. C + 2H2SO4 đặc CO2 + 2SO2 + 2H2O

d. 2Fe3O4 + 10 H2SO4 đặc nóng 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

Câu 3 (2,0đ).Chỉ dùng thêm quỳ tím nhận biết các dung dịch loãng mất nhản : K2SO4 , KCl , H2SO4 , Ba(OH)2 bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình .

Dùng quỳ tím cho vào 4 lọ quỳ hóa đỏ là H2SO4 , hóa xanh là Ba(OH)2. 2 lọ còn lại là quỳ tím không đổi màu

Cho dung dịch Ba(OH)2 vào 2 lọ còn lại có kết tủa trắng là K2SO4 lọ còn lại không phản ứng là KCl (1,5 điểm)

Ba(OH)2 + K2SO4 BaSO4 + 2KCl (0,5 điểm )

Câu 4 ( 3.0 đ). Cho 10,4 gam hỗn hợp (X) gồm Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) . Sau khi kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đkc) .

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b. Cho 10,4 gam hỗn hợp (X) trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội (dư) sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí SO2 (đkc) ( sản phẩm khử duy nhất ).

Tính giá trị V

c. Dẫn V lit khí SO2 thu được ở câu (b) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M . Tính nồng độ mol/ lit của dung dịch sau phản ứng ( thể tích dung dịch không đổi )

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (0,25 đ)

x x ( mol )

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 (0,25 đ)

y y ( mol )

56x + 24y = 10,4

x + y = 0,3 (0,25×2= 0,5đ)

x = 0,1 , y = 0,2

a/ m Fe = 0,1.56 = 5,6 gam ; % Fe =53,85%

m Mg =0,2. 24 =10,8 gam ; % Mg = 46,15%

(0,25×2= 0,5đ)

b/

Mg +2H2SO4 đặc nóng MgSO4 + SO2 + 2H2O(0,25 đ)

0,2 0,2

VSO2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít (0,25)

c/

n SO2= 0,2 mol , n NaOH = 0,3 mol

T = 0,3 : 0,2 =1,5 muối Na2SO3 và NaHSO3

SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O (0,25)

a 2a a

SO2 + NaOH NaHSO3 + H2O (0,25)

b b b

a + b = 0,2

2a + b = 0,3

a = 0,1 ; b = 0,1 (0,25)

CM Na2SO3 = 0,1 : 0,2 = 0,5M

CM NaHSO3 = 0,1 : 0,2 = 0,5M (0,25)

Câu 5 ( 1.0 đ). Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ : Khi mở khóa để H2SO4 đặc nhỏ xuống bình cầu Viết phương trình phản ứng xảy ra trong bình cầu và bình tam giác.

Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr

2 pt : 0,5×2 =1,0

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Le Thanh Ton – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *