Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Long Thới

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Long Thới

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017 – 2018

Môn Hóa 10

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (1,5 điểm) Viết các phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → NaHSO3 → Na2SO3

Câu 2: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh:

a) S có tính khử

b) H2SO4 đặc có tính háo nước

c) H2S có tính axit

Câu 3: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng khi cho:

a) H2SO4 loãng tác dụng với Mg

b) H2SO4 đặc nóng tác dụng với C, P

 

Câu 4: (2 điểm) Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

MgSO4, K2S, AgNO3, CuBr2, Ca(NO3)2

Câu 5: (1 điểm) Cho phản ứng thuận nghịch sau: 2NO(k) + O2(k) 2NO2(k) ∆H = −124kJ/mol.

Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi:

a) Tăng nhiệt độ b) Giảm nồng độ NO

c) Tăng áp suất d) Thêm chất xúc tác

Câu 6: (2,5 điểm) Cho 14,85 gam hỗn hợp X gồm Al và Ag tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng 98% thu được 6,16 lít khí SO2 (đkc) và dung dịch A

a) Tính thành phần % của từng kim loại trong hỗn hợp X

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng.

Cho H = 1, O = 16, S = 32, Al = 27, Ag = 108

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA HOC 10 – LONG THOI – DA

HOA HOC 10 – LONG THOI – DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment