0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nam Sài Gòn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nam Sài Gòn

THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC 10

Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2đ) Thực hiện chuỗi phản ứng hóa học sau (ghi đầy đủ điều kiện nếu có)

FeS2 SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 NaCl

6

Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 Fe2O3

Câu 2: (1,5đ) Nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng quan sát được bằng phương trình phản ứng

a/ Dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom

b/ Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí

Câu 3: (1đ) Cho cân bằng sau: C(r) + H2O(k) CO(k) + H2(k) H >0

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào khi:

– Tăng nhiệt độ phản ứng -Thêm CO

– Tăng áp suất -Dùng chất xúc tác

Câu 4: (2đ) Nhận biết các dung dịch mất nhãn: NaOH, Ba(OH)2, K2SO4, NaNO3

Câu 5: (0,5đ) Trình bày cách pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc.

Câu 6: (1,5đ) Dẫn 1,344 lít SO2(đktc) vào 60ml dung dịch NaOH 1,6M. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Câu 7: (1,5đ) Cho 5,31g hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 80% đặc, nóng, dư. Sau phản ứng thu được 5,712 lít SO2 (đktc).

a/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b/ Biết rằng lượng H2SO4 đã dùng dư 10% so với lượng cần phản ứng. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng.

Cho: S=32, Na=23, Mg=24, Al=27, O=16.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa hoc 10 Nam Sai Gon da

Hoa hoc 10 Nam Sai Gon de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *