0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mỹ Việt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Mỹ Việt

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TH – THCS – THPT MỸ VIỆT

K

ĐỀ CHÍNH THỨC

IỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 10 (28/04/2017)

MÔN: HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT

————————————————————–

Câu 1 (3,0): Hoàn thành các phương trình hóa học sau

  1. S + O2

  2. SO3 + ? H2SO4

  3. H2S + SO2

  4. SO2 + KOH dư­

  5. CuO + H2SO4 loãng

  6. Al + H2SO4 đặc,nóng ? + SO2 + ?

Câu 2 (2,0đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau:

HNO3, H2SO4, K2SO4, BaCl2, NaOH.

Câu 3 (3,0đ): Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp T (Fe2O3, Cu) bằng axit H2SO4 đặc, dư. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí SO2 (đktc) – là sản phẩm khử duy nhất.

  1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  2. Tính khối lượng mỗi chất trong T.

  3. Dẫn toàn bộ lượng SO2 sinh ra ở trên vào 60 ml dung dịch NaOH 1,2M. Tính nồng độ mol/l các chất tan trong dung dịch sau phản ứng, coi thể tích dung dịch không đổi.

Câu 4 (1,5đ): Nung 10 gam hỗn hợp rắn A (KClO3, MnO2), MnO2 chiếm 38,75% khối lượng. Sau một thời gian còn a gam rắn và thu được 1,008 lít khí (đktc). Tính hiệu suất phản ứng và tìm a.

Câu 5 (0,5đ): Hòa tan x gam một kim loại B (hóa trị không đổi) bằng axit HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tan 0,5x gam B bằng axit HNO3 dư thì thu được hỗn hợp khí gồm 0,04 mol NO và y mol NO2. Tìm y.

Fe = 56, Cu = 64, S = 32, H = 1, Na = 23, K = 39, O = 16, Mn = 55, Cl = 35,5.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10-My viet-da

Hoa 10-My viet-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *