Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nam Việt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nam Việt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS,THPT NAM VIỆT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

( Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 1

Câu 1:(2,0 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng)

Na2SO3 → SO2 →SO3 → H2SO4 → FeSO4

Câu 2:( 2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, Na2SO4

Câu 3:(2,0 điểm)

Em hãy dùng phương trình hóa học để chứng minh:SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

Câu 4:(3,0 điểm)

Cho 5,92gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng,dư, thu được 2,912 lít khí SO2(đktc).

a.Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b.Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

c.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 5:(1,0 điểm)

Cho 21 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Fe,Zn,Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí (ở đktc).Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m?

(Cho biết nguyên tử khối: Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Cu = 64, O = 16, S = 32, H = 1)

———– HẾT ———-

(Học sinh không được sử dụng tài liệu,Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS,THPT NAM VIỆT

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

ĐỀ 1

Câu

Nội dung

Điểm

1

Viết mỗi phương trình đúng được 0,5đ x 4.

2,0đ

2

H2SO4

HCl

NaCl

Na2SO4

Quỳ tím

Đỏ

Đỏ

BaCl2

Tủa Trắng

Tủa trắng

Pthh:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0.5đ

3

-Tính khử

SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

-Tính oxi hóa

SO2+ 2H2S → 3S + 2H2O

1.0đ

1.0đ

4

a.

x x x (mol)

y y/2 3/2y (mol)

b.

Ta có hệ:

c.

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

5

Áp dụng BTKL có

mmuối =

= 21 + 39,2 – 0,8 = 59,4g

0,25

0,25

0,25

0,25

Thí sinh làm theo cách giải đáp khác đúng vẫn hưởng trọn số điểm/câu

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 Nam Việt de 1

Hoa 10 Nam Việt de 2

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment