0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Công Trứ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Công Trứ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

(Đề gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II * Năm học 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC – Khối 10

Thời gian làm bài:45 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN LÝ THUYẾT (7 ĐIỂM)

Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

Câu 2 (1,5 điểm): Cho thí nghiệm điều chế hai khí (X) và (Y), được mô tả như hình vẽ sau:

  1. (X) và (Y) là những khí nào? Viết phương trình phản ứng hóa học để điều chế (X) và (Y) (theo hình vẽ).

  2. Nêu hiện tượng quan sát được khi dẫn khí (Y) vào dung dịch CuSO4. Viết phương trình minh họa.

Khí Y

Câu 3 (1,5 điểm): Phân biệt các dung dịch chưa dán nhãn sau chỉ bằng một thuốc thử: Na2SO4, K2S, K2SO3, Ba(NO3)2.

Câu 4 (1 điểm): Trong thực tiễn cuộc sống, người ta đã áp dụng những yếu tố nào để làm tăng tốc độ phản ứng trong mỗi trường hợp sau đây?

  1. Nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều (đạt khoảng 3000oC) so với cháy trong không khí.

  2. Khi làm sữa chua (yaourt), người ta thường cho thêm “sữa chua cái” vào để lên men.

  3. Thực phẩm để trong tủ lạnh bảo quản được lâu hơn so với để ở nhiệt độ thường.

  4. Thái thịt nhỏ ra trước khi chế biến sẽ giúp thịt mau chín hơn.

Câu 5 (1 điểm): Xét hệ cân bằng sau: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ; ∆H > 0

Cân bằng hóa học trên sẽ chuyển dịch như thế nào khi thay đổi một trong các điều kiện sau (không cần giải thích)?

a) Tăng nhiệt độ của hệ. b) Tăng nồng độ khí CO2.

c) Giảm áp suất của hệ. d) Thêm chất xúc tác.

II. PHẦN BÀI TOÁN (3 ĐIỂM)

Hòa tan hoàn toàn 2,36 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,792 lít khí SO2 (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất).

  1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  2. Tính khối lượng mỗi kim loại trong X.

  3. Nếu hấp thụ toàn bộ lượng khí SO2 trên vào 200 ml dung dịch KOH 1M thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Tính nồng độ mol của mỗi chất tan có trong Y( giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Cho: H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32, K = 39, Cu = 64.

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Họ và tên thí sinh:…………………………………….. SBD:………………………..

-HẾT-

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II * NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN HÓA HỌC 10

NỘI DUNG

THANG ĐIỂM

PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1

(2,0đ)

(1) C + 2H2SO4 (đ) CO2 + 2SO2 + 2H2O

(2) SO2 + H2S S + H2O

(3) S + Fe FeS

(4) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S

(5) 2H2S + 3O2 (dư) 2SO2 + 2H2O

(6) 2SO2 + O2 2 SO3

(7) SO3 + H2O H2SO4

(8) H2SO4 (đ) + NaCl(r) NaHSO4 + HCl

hay H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

8 ptrình x 0,25đ.

Thiếu điều kiện hoặc sai cân bằng sẽ bị chia đôi số điểm.

2,0đ

Câu 2

(1,5đ)

a) (X) là H2; (Y) là H2S

Zn + H2SO4 (l) ZnSO4 + H2

H2 + S H2S

b) H2S + CuSO4 CuS↓ + H2SO4

Dung dịch mất màu xanh lam và có kết tủa đen (CuS) xuất hiện.

0,25đ x2

0,25đ x 2

0,25đ

0,25 đ

Câu 3

(1,5đ)

Na2SO4

K2S

K2SO3

Ba(NO3)2.

Dd H2SO4



trứng thối

mùi hắc

màu trắng

 

Ba(NO3)2 + H2SO4 BaSO4 + 2HNO3

K2S + H2SO4 K2SO4 + H2S

K2SO3 + H2SO4 K2SO4 + H2O + SO2

1,5đ

Câu 4

(1,0đ)

a) Nồng độ.

b) Chất xúc tác.

c) Nhiệt độ (hạ nhiệt độ làm chậm các phản ứng sinh hóa) .

d) Diện tích tiếp xúc.

1,0đ

Câu 5

(1,0đ)

a) Chiều thuận.

b) Chiều nghịch.

c) Chiều thuận.

d) Không chuyển dịch.

1,0đ

PHẦN BÀI TOÁN

(3,0đ)

a) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

x x

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

y 3y/2

b) Ta có:

mCu = 1,28 (g) và mAl = 1,08 (g)

c)

nSO2 = 0,08 (mol) ; nKOH = 0,2 (mol)

tạo K2SO3 và KOH dư

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

0,08 0,16 0,08 (mol)

CM K2SO3 = 0,4 (M) và CM KOH dư = 0,2 (M)

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10- Nguyen Cong Tru – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *