Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Ngôi Sao

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Ngôi Sao

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THCS-THPT NGÔI SAO
__________________

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn HOÁ HỌC – Khối 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề.

Câu 1 : (1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện của phản ứng):

Câu 2 : ( 2điểm ) Hãy viết một phương trình phản ứng chứng minh:

  • S có tính khử;

  • SO2 có tính oxi hóa;

  • SO2 có tính khử;

  • H2S có tính khử;

Câu 3 : ( 2 điểm)

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch : H2SO4, NaCl, BaCl2, NaOH.

Câu 4:(0,5đ điểm)

Cho thí nghiệm như hình vẽ sau:

Ống 1: chứa Zn và dd H2SO4 loãng

Ống 2: chứa dd Pb(NO3)2

Ống 3: chứa S và đun nóng

Hãy: Nêu hiện tượng hóa học và viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra trong ống 2

Câu 5: ( 2điểm ) Dẫn 3,36 lít khí SO2 ( đktc) qua 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch A.

  1. Xác định muối thu được trong dung dịch A.
  2. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.

Câu 6: (2.0 điểm)

Hòa tan 16 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 11,2 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A.

Tính % (m) mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Cho NTK S(32) , O(16) , Na(23) , H(1) , Mg (24) , Fe(56)

—–Hết—–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Ngoi Sao – da

Hoa 10 – Ngoi Sao – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment