0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn An Ninh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn An Ninh

ĐỀ KIỂM TRA HKII (2017 – 2018)

Môn Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài 45 phút

(Lưu ý: Đề có 02 trang ở 02 mặt giấy)

Câu 1 (2,0 điểm). Viết phương trình hóa học biểu diễn cho mỗi biến đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)

2H5OH → H2O → O2 → S → H2S → H2SO4 → HCl → H2S → SO2

Câu 2 (2,0 điểm). Phân biệt các dung dịch bằng phương pháp hóa học:

Ca(NO3)2, K2SO4; K2CO3, NaBr, KI

Câu 3 (2,0 điểm)

Viết phương trình hóa học chứng minh (mỗi tính chất 1 phương trình, ghi rõ sự thay đổi số oxi hóa)

  1. S có tính khử.

  2. H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (tác dụng phi kim).

  3. Axit clohidric có tính axit mạnh hơn axit sunfuhidric.

  4. Lưu huỳnh đioxit có tính oxi hoá.

Câu 4 (1,25 điểm). Cho 6,4 gam SO2 vào 60ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng và nồng độ mol/l muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 5 (2,75 điểm). Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm nhôm và magie oxit tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng 98%. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc, sản phẩm khử duy nhất).

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Tính khối lượng dung dịch axit sunfuric đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng.

Cho nguyên tử khối: H = 1; Al = 27; S =32; Mg = 24; O =16; K =39

— Hết —

Họ và tên học sinh: Số BD:

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen An Ninh – da

Hoa 10 – Nguyen An Ninh – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *