0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

S GIÁO DỤC ĐÀO TO TP.HCM KIM TRA HỌC KÌ II – NH: 2017 – 2018

Trường THCS THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HÓA – KHỐI 10

——————— Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC

  1. LÍ THUYẾT: ( 6 điểm)

Câu 1( 2,0 điểm) :Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau.

H2S S SO2 H2SO4 SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 BaSO4

Câu 2 (1,5 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi

  1. Dẫn khí SO2 vào dung dịch nước Brom.

  2. Cho bột Nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Câu 3 ( 1,5 điểm) : Bằng phương pháp hóa học , nhận biết các chất mất nhãn sau. Viết

phương trình phản ứng ( nếu có).

Na2SO3, (NH4)2S , CaCl2, K2SO4, Ba(NO3)2

Câu 4 (1 điểm) Cho phản ứng: Br2 + HCOOH 2HBr + CO2

Lúc đầu nồng độ của HCOOH là 0,024 M. Sau 50 giây nồng độ của HCOOH là

0,022M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng

  1. BÀI TẬP: ( 4 điểm)

Câu 5: ( 2,5 điểm) Cho 9,7 gam hỗn hợp kim loại X gồm: Cu,Zn tác dụng vừa đủ với V( ml) dung dịch H2SO4 49% đặc nóng. Thu được 3,36 lít khí SO2( đktc)

Tính: a) Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b)Thể tích dung dịch H2SO4 phản ứng ( Biết D= 1,8g/ml)

c)Cho 9,7 gam hỗn hợp kim loại X trên tác dụng với dung dịch H2SO4

loãng. Xác định khối lượng muối thu được.

Câu 6:( 1,5 điểm)Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe2O3 vào dung

dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 26 gam hỗn hợp muối và khí SO2

  1. Tính khối lượng Cu trong hỗn hợp A

  2. Cho toàn bộ khí SO2 ( đo đktc) thu được ở trên vào 120 ml dung dịch NaOH 1M . Tính lượng muối tạo thành.

Al=27;Fe=56; Ca=40;Mg=24;P=31;Cl=35,5; H=1,N=14;O=16;S=32;Na=23

HẾT

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH:…………………………………………………

SBD:…………………………………………………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HKII – NH: 2017 – 2018

Trường THCS, THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HÓA – KHỐI 10

——————— Thời gian làm bài: 45 phút

ĐÁP ÁN

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1

-viết đúng mỗi PTPƯ, đủ đk

– thiếu đk,cân bằng

2,0

0,25 x 8

-0,125

Câu 2

  • Hiện tượng, viết phương trình đúng

1,5

0,375x 4

Câu 3

  • Nhận biết đúng từng chất.

  • Viết phương trình đúng

1,5

0,15x 5

0,15×5

Câu 4

V=4 x10-5 M/ lít

1,0

Câu 5

a)

b)

c)

Câu 6

a)

b)

-nSO2=0,15

Cu + 2 H2SO4 CuSO4 +SO2 + 2H2O

x —————————x

Zn +2H2SO4 ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Y ————————– y

hpt : x+ y=0,15

64 x +65 y= 9,7 x=0,05; y=0,1

% Cu= 0,05x64x100% /9,7 =32,99%; % zn= 67,01%,

nH2SO4 =2 (0,05 + 0,1)=0,3 mol

CM =( 10x49x1,8) : 98= 9

V= 0,3 : 9=0,333 lít = 33,33ml

nCuSO4 = 0,05 => mCuSO4= 8

nZnSO4=0,1 => mZnSO4= 16,1

mMuối =24,1 g

Mg + 2H2SO4 MgSO4 + SO2 + 2H2O

x ——————–x… x

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 +3 H2O

y……………… y

24x + 160y =9,2

120x + 400y =26 => x=0,05 ; y=0,05

  • mMg = 0,05x 24 =1,2

nNaOH= 0,12

T= 0,12: 0,05= 2,4 => Na2SO4

SO2 + 2 NaOH Na2SO4 + H2O

0,05—————-0,05

mNa2SO4= 7,1 g

2,5

1,0

0,25

0,5

0,25

0.75

0,25

0,25

0,25

0.75

0,25

0,25

0,25

1,5

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,125

0,125

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Binh Khiem – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *