0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Huệ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Huệ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA HỌC KỲ II

***** NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Cho: H=1, O=16, S=32, Na=23, Mg=24, Fe=56, Zn=65, Al=27, K=39

 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: MnO2 → Cl2 → KClO3 → O2 → SO2.

 2. a. Từ muối ăn (NaCl), nước, Mg và các điều kiện cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế nước Giaven, Mg(OH)2.

b. Viết phương trình phản ứng chứng minh H2S có tính khử.

 1. a. Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: H2SO4, HCl, NaNO3, NaCl.

b. Khí thải công nghiệp và khí thải của ô tô, xe máy chứa SO2, NO2 … Các khí này tác dụng với O2, hơi nước, xúc tác tạo ra H2SO4 và HNO3 gây ra mưa axit. Mưa axit phá huỷ các công trình bằng đá vôi (CaCO3), tạo ra lỗ thủng trên các công trình đó. Giải thích bằng phương trình hoá học, đề xuất biện pháp góp phần làm giảm lượng khí thải nói trên.

 1. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: N2 (k) + O2 (k) 2NO (k), ∆H > 0

Khi biến đổi các điều kiện sau thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?

 1. Giảm nhiệt độ.

 2. Tăng áp suất.

 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

 1. SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

 2. SiO2 + HF

 3. Na2CO3 + BaCl2

 4. FeS + H2SO4 đặc, nóng

 1. Hoà tan hoàn toàn 1,36 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, thu được 0,896 lít khí SO2 (đktc), sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

 2. Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch KOH 0,2M. Tính khối lượng các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng?

 3. Hoà tan hoàn toàn 1,44 gam kim loại R bằng 200 ml dung dịch H2SO4 0,3M (loãng). Xác định tên kim loại R.

 4. Hình vẽ sau mô phỏng thí nghiệm điều chế chất nào? Nêu hiện tượng xảy ra ở bình chứa Br2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn.

—HẾT—

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Số báo danh: . . . . . . . . .

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Hue – da

Hoa 10 – Nguyen Hue – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *