Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Hữu Tiến

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Hữu Tiến

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN HÓA HỌC – KHỐI 10

Ngày: 27/4/2018 – Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2đ) Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi phản ứng sau:

KMnO4Cl2NaClONaClAgClCl2HClFe(OH)3Fe2(SO4)3

Câu 2: (1,5đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch mất nhãn sau:

Na2SO4, Na2S, NaCl, BaCl2

Câu 3: (2,5đ) a) Viết các phương trình hóa học trong các trường hợp sau:

a1) C + H2SO4 đặc

a2) Fe2O3 + H2SO4 đặc

a3) KBr + H2SO4 đặc,nóng

b) Cho phương trình hoá học: C(rắn) + H2O(k) CO(k) + H2(k) H>0

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch về phía nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau (Giải thích).

b1. Tăng nhiệt độ của bình phản ứng? b2. Giảm áp suất chung của hỗn hợp?

Câu 4: (1,5đ) Hấp thụ hết 6,8g khí H2S vào 125ml dung dịch NaOH 4M. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch thu được sau phản ứng (Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Câu 5: (1,5đ) Chia hỗn hợp Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Tác dụng với H2SO4 loãng được 2,24 lít khí (đktc)

Phần 2: Tác dụng với H2SO4 đặc nguội được 3,36 lít (đktc)

Tính khối lượng hỗn hợp Cu, Fe ban đầu .

Câu 6: (1,đ) Cho a gam FeS vào dung dịch HCl dư, lượng khí sinh ra hấp thụ hết vào 450ml dung dịch KOH 0,8M thu được hai muối có nồng độ mol/lít bằng nhau. Tính a?

Cu = 64; Fe = 56; Cl = 35,5 ; S =32; H=1

__________Hết__________

ĐÁP ÁN HÓA 10 – HKII – 2018

Câu 1(2điểm):Viết đúng mỗi pt: 0,25×8=2 đ

Sai Cb hoặc thiếu đk- nửa số điểm

Câu 2

Câu 3: (2,5đ) a) Mỗi phản ứng 0,5 đ .thiếu cân bằng – ½ số điểm

b) Ta có cân bằng hóa học: C(rắn) + H2O(k) CO(k) + H2(k) H >0

b1) Khi tăng nhiệt độ của hệ Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch ( chiều thu nhiệt)…………0,5đ

b2) Khi giảm áp suất chung của hệ Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều tăng số mol khí ) ..0.5đ

(Xác định chiều đúng không giải thích -0,25đ)

Câu 4(1,5điểm)Tính số mol:nH2S=0,2; nNaOH=0,6mol

K=2,5tạo muối Na2S và dư NaOH 0,5 đ

H2S+ 2NaOH Na2S +2H2O 0,25 đ

0.2 0.4 0.2

CNàS=1,6M 0,25 đ

dư NaOH=0,1 mol 0,25 đ

CNaOH=0,8M 0,25 đ

Câu 5

Câu 6 : (1đ)

3 phản ứng ……………………………………………………………………………..0,5

nK2S = nKHS = 0,12 mol………………………………………………………………..0,25

a = m FeS = 0,24 . 88 = 21, 12 g…………………………………………………….0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Huu Tien – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment