Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Khuyến

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS -THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2017-2018) MÔN: HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút ; Ngày 28/04/2018

Câu I: (3,5 điểm)

 1. (2đ) Bổ túc và hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a- MnO2 + HCl(đ) b- SO2 + Br2 + H2O

c- Fe + S d- O3 + KI + H2O

 1. (1,5đ) Cho AgNO3 lần lượt vào các dung dịch đựng các chất sau: HCl, KNO3, Na2S. Trường hợp nào xảy ra phản ứng, viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Câu II: (2,5 điểm)

 1. (0,75đ) Trong phòng thí nghiệm, có thể dùng mô hình thí nghiệm nào (hình 1, 2, 3) để thu khí O2 (xác định hình nào, không cần giải thích, không cần viết phương trình hóa học).

 1. (1đ) Cho các chất sau: Mg, Cu, FeS, Na2SO3, Na2CO3, CuS, CaF2. Chất nào tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) để sinh ra: (xác định chất, không cần viết phương trình hóa học).

 1. khí nặng hơn không khí, mùi hắc. Trong khí quyển ô nhiễm, khí này gây mưa axit.

 2. một chất ăn mòn thủy tinh (dùng để điêu khắc trên thủy tinh).

 3. khí nặng hơn không khí, hóa đen khi cho vào dung dịch Pb(NO3)2.

 4. khí nhẹ hơn không khí và cháy được không khí.

 1. (0,75đ) Hãy cho biết người ta sử dụng phương pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hóa học các trường hợp sau đây?

 1. Rắc men vào tinh bột đã nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn, …) để ủ rượu.

 2. Tạo thành những lỗ rỗng trong viên than tổ ong.

 3. Nung hỗn hợp bột đá vôi, đất sét và thạch cao ở nhiệt độ cao để sản xuất clinke trong công nghiệp sản xuất xi măng.

Câu III: (4 điểm)

 1. (3,25đ) Hòa tan hoàn toàn 27,6 (gam) hỗn hợp X gồm Fe và FeO trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí (đktc).

 1. (1,5đ) Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp X.

 2. (1đ) Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V1(l) khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Xác định giá trị V1?

 3. (0,75đ) Hấp thụ hoàn toàn V1(l) SO2 vào V(l) dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 76,15 gam chất rắn. Xác định giá trị V?

 1. (0,75đ) Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cu và CuO trong dung dịch H2SO4­ đặc 95,267%, đun nóng thu được dung dịch Y và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6), trong dung dịch Y có = 4= 68,376%. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

Cho biết : K = 39; Na = 23; Ba = 137; S = 32; F = 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Zn = 65; Al = 27;

N = 14; Fe = 56; O = 16; H = 1; Mn = 55; Ag = 108; Cu = 64; Mg = 24; Sr = 87; Be = 9; Ca = 40.

=== Hết ===

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS -THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2017-2018) MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Câu I: (3,5 điểm).

 1. Mỗi phương trình đúng: 0,5đ…………………………………………………………0,5x 4 = 2đ.

(Cân bằng sai: …….– 0,25đ).

 1. Xác định đúng: HCl, Na2S………………………………………………..…………0,25x 2 = 0,5đ.

Mỗi phương trình đúng:…0,5đ…………………………………………..………,….0,5x 2 = 1đ.

(Cân bằng sai…….-0,25đ).

Câu II: (2,5đ)

 1. Hình 2:…………(0,25đ); hình 3:…(0,5đ. )……………………….………………………...0,75 đ
 2. Xác định đúng mỗi chất: 0,25đ……………………………………………….……0,25x 4 = 1đ.
 3. Chất xúc tác, diện tích bề mặt, nhiệt độ ……………………………………….….0,25x 3 = 0,75đ

Câu III: (4 điểm)

 1. a) 2 phương trình đúng 0,25đ……………………………………………………….0,25x 2 = 0,5đ.

(sai cân bằng 1 phương trình…không trừ; 2 phương trình …– 0,25đ) .

Số mol Fe = 0,3mol……………0,25đ; khối lượng Fe = 16,8 gam………0,25đ. ……………0,5đ

Khối lượng FeO = 10,8 gam ………………………………………………………………….0,5đ.

b)2 phương trình đúng ….0,25đ…………………………………………………….0,25x 2 = 0,5đ.

(sai cân bằng 1 phương trình…không trừ; 2 phương trình …– 0,25đ).

Thể tích khí SO2 là 11,76 lít (0,525 mol)……………………………………………..……0,5đ.

c) SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O

SO2 + NaOH NaHSO3.

Chất rắn tối đa bằng Na2SO3 có số mol là 0,525 mol (khối lượng 66,15 gam) < 76,15 gam.

Dung dịch sau phản ứng có Na2SO3 (0,525 mol) và NaOH dư (10 gam) ……….……0,25đ.

Số mol NaOH ban đầu = 0,525.2+0,25 = 1,3 mol

V = 0,65(l) …………………………………………………………………………….…..0,5đ.

 1. Giả sử có 1 mol Cu và x (mol) CuO.

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

x x x (mol) dd tăng m1 = 80x (g)

Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2+ H2O

1 2 1 1 (mol) dd tăng m2 = 0 (g)

Dd Y : CuSO4 : (x + 1) mol + H2SO4

Vì nồng độ % H2SO4 dư = nồng độ % CuSO4 nên ta có:

(dư) = = (40x+40) (gam)

= 40x + 40 + 98(x+2) = (138x + 236) (gam)

= …………………0,25đ.

 

%= ; %mCuO = 65,22%……………………………………0,25x 2 = 0,5đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Khuyen – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment