0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thái Bình

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Thái Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA – Khối 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:……………………………………………………………………..

Biết : Cu=64; K=39; O=16; Fe=56; S=32; H=1.

Câu 1 (1,5đ): Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau với đủ điều kiện (nếu có)

KMnO4 O2 SO2 S H2S H2SO4 SO2.

Câu 2 (2đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn: K2SO4, KCl, K2S, NaOH, H2SO4.

Câu 3 (2đ): Cho các chất : bột lưu huỳnh (S), kim loại kẽm (Zn), không khí, H2O. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế: H2SO4; ZnSO4. (Chất xúc tác và điều kiện khác coi như có đủ).

Câu 4 (0,5đ): Khí sunfurơ là một trong những tác nhân chính gây ra mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, công trình kiến trúc bằng đá và kim loại, biến đất đai trồng trọt thành những vùng hoang mạc. Em hãy giải thích hiện tượng mưa axit từ khí sunfurơ bằng phương trình phản ứng.

Câu 5 (2,5đ): Hòa tan hoàn toàn 15,04 gam hỗn hợp gồm kim loại Cu và Fe bằng một lượng axit H2SO4 80% nóng vừa đủ, thấy thoát ra 6,944 lít khí SO2 (đo ở đktc).

  1. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.

  2. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã sử dụng.

Câu 6 (1,5đ): Dẫn 6,944 lít khí SO2 (đo ở đktc) vào 200ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Hết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA – Khối 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:……………………………………………………………………..

Biết : Cu=64; K=39; O=16; Fe=56; S=32; H=1.

Câu 1 (1,5đ): Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau với đủ điều kiện (nếu có)

KMnO4 O2 SO2 S H2S H2SO4 SO2.

Câu 2 (2đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn: K2SO4, KCl, K2S, NaOH, H2SO4.

Câu 3 (2đ): Cho các chất : bột lưu huỳnh (S), kim loại kẽm (Zn), không khí, H2O. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế: H2SO4; ZnSO4. (Chất xúc tác và điều kiện khác coi như có đủ).

Câu 4 (0,5đ): Khí sunfurơ là một trong những tác nhân chính gây ra mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, công trình kiến trúc bằng đá và kim loại, biến đất đai trồng trọt thành những vùng hoang mạc. Em hãy giải thích hiện tượng mưa axit từ khí sunfurơ bằng phương trình phản ứng.

Câu 5 (2,5đ): Hòa tan hoàn toàn 15,04 gam hỗn hợp gồm kim loại Cu và Fe bằng một lượng axit H2SO4 80% nóng vừa đủ, thấy thoát ra 6,944 lít khí SO2 (đo ở đktc).

  1. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.

  2. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã sử dụng.

Câu 6 (1,5đ): Dẫn 6,944 lít khí SO2 (đo ở đktc) vào 200ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Hết

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II – HÓA 10 – 2017- 2018

Câu 1: (1,5đ) Mỗi phương trình phản ứng: 0,25đ x 6

Câu 2: (2đ) Phương pháp đúng: 0,5đ

K2S + 2HCl 2KCl + H2S 0,5đ

Quì tím hóa đỏ là H2SO4 0,25đ

Quì tím hóa xanh là NaOH 0,25đ

K2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2KCl 0,5đ

Trắng

Câu 3: (2đ)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 4: (0,5đ)

0,25đ

0,25đ

Câu 5: (2,5đ)

a) 0,25đ

Phương trình phản ứng:

0,25đ

x 2x x (mol)

0,25đ


y 3y 1,5y

Đặt

Ta có hệ phương trình: 0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

b) 0,25đ

0,25đ

Câu 6: (1,5đ)

0,25đ

0,25đ

Lập tỉ lệ: Tạo muối axit KHSO3 0,25đ

Phương trình phản ứng: 0,25đ

1 1 (mol)

Lập tỉ lệ và so sánh: KOH phản ứng hết 0,25đ

0,25đ

Lưu ý: giải cách nào cũng được, nếu đúng phương pháp, đúng đáp án, vẫn cho điểm trọn vẹn

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Thai Binh – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *