0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ

G

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Họ tên thí sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp : . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . ..

BÀI KIỂM TRA HKII

MÔN HÓA KHỐI 10 CƠ BẢN

( Thời gian 45 phút )

Ngày kiểm tra : . . . . . . . . . . . .

Số thứ tự :

Giám thị 1

Giám thị 2

Mật mã :

íám khảo

Điểm bài kiểm tra

Mật mã :

Số thứ tự :

I. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu 0,5 đ)

Câu hỏi

Trả lời

Câu 1

Viết công thức :

a. Bari hydrosunfua.

b. Natri sunfit

Câu 2

Cho các phản ứng :

(1) H2S + 3/2O2 → SO2 + 2H2O

 1. (2) H2S + KOH → KHS + H2O

 2. (3) 2H2S + SO2→ 3S + 2H2O

 3. (4) H2S + Cu(NO3)2 → CuS + 2HNO3 .

Phản ứng nào chứng minh H2S có tính axit ?

Câu 3

Cho a (g) kẽm hạt vào cốc đựng dd H2SO4 4M dư ở 300C. Tốc độ phản ứng không thay đổi trong trường hợp nào?

(1) Dùng thể tích dd H2SO4 4M gấp đôi ban đầu.

(2) Thay dd H2SO­4 4M bằng dd H2SO4 6M

(3) Tăng nhiệt độ lên 600C.

(4) Thay a (g) kẽm hạt a (g) kẽm bột

Câu 4

Chất nào sau đây KHÔNG tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội : Mg ; Cu ; Pt ; Al?

Câu 5

Cho 5,6 lít khí H2S ( đktc ) vào 250 ml dung dịch

KOH 0,8 M . Xác định muối tạo thành .

Câu 6

Xác định tổng hệ số cân bằng của phương trình phản ứng sau:

FeCO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: a ) (1,5 đ) Viết phương trình hóa học hoàn thành các chuỗi phản ứng sau:

KMnO4 O2 SO2 SO3 H2SO4 HCl

6

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Câu 7b: (1đ) Viết ptpư điều chế H2S từ Zn, HCl, S.

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Câu 8 : (1,5đ )Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: KNO3 ; H2SO4 đặc ; NaCl ; MgSO4

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Câu 9 : (1đ) Hoà tan 9,75g một kim loại R hoá trị II vừa đủ tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc) . Xác định M. (Biết Mg = 24 ; Ca = 40 ; Ba = 137 ; Zn = 65 ; Fe = 56)

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Câu 10 (2đ): Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Mg, Al bằng dd H2SO4 đặc, nóng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì được 75,3 gam muối khan.

a. Tính % khối lượng các kim loại?

b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% cần dùng. (Cho Mg=24, Al=27, H=1, O=16, S=32)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 10 HKII -2017-2018

I. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu 0,5 đ)

Trả lời

Câu 1

a. Ba(HS)2

b. Na2SO3

Câu 2

(2), (4)

Câu 3

(2), (3), (4)

Câu 4

Pt, Al

Câu 5

KHS

Câu 6

14

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7a. 6 Phương trình 1,5đ (0,25đ/pt)

b. 2 Phương trình 1,0đ (0,5đ/pt)

Câu 8 : (1,5đ )

 • Nêu đúng hiện tượng : 0,25đ/ht

 • Viết pt phản ứng đúng : 0,25đ/pt

Câu 9 : (1đ)

 • Viết pt : 0,25đ

 • Tính và đặt lên pt : 0,25đ

 • Tính MR = 65 : 0,25đ

 • Kết luận kim loại là Zn : 0,25đ

Câu 10a

 • 2 phương trình

0,5

 • Lập hệ phương trình

0,5

 • Giải hệ (Mg: 0,2 mol, Al:0,3 mol)
 • % Mg = 37,2%, %Al= 62,8%

0,5

b

 • Số mol H­2SO4 đã dùng = 1,3 mol

0,25

 • Khối lượng dd H2SO4 = 130 gam

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nguyen Van Cu – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *