Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phạm Văn Sáng

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phạm Văn Sáng

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG

Năm học: 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NGÀY 24/04/2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 10 – Thời gian: 45 phút

Câu 1 (1 điểm). Viết phương trình hóa học để chứng minh rằng:

a) Khí Cl2 có tính oxi hóa.

b) Lưu huỳnh có tính khử.

Câu 2 (1 điểm). Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện nếu có)

Câu 3 (1 điểm). Viết phương trình phản ứng hóa học điều chế:

a) SO2 trong công nghiệp.

b) Nước gia – ven ở phòng thí nghiệm.

Câu 4 (1 điểm ). Sẽ quan sát thấy hiện tượng gì khi ta nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .

Câu 5 (2 điểm). Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí sau H2S, SO2, HCl, O2

Câu 6 (2 điểm). Cho 7,2g một kim loại A thuộc nhóm IIA vào dd HCl 30% thì thu được 6,72 lít khí hidro ở đktc.

a) Xác định tên kim loại.

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã phản ứng.

Câu 7 (2 điểm). Dẫn 9,6 gam khí SO2 vào ống nghiệm đựng 140 gam dung dịch Ba(OH)2 12,825%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy cho biết:

a) Muối tạo thành là muối nào và tính khối lượng của muối đó.

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.

Cho S=32, O = 16, H =1, Ba = 137, Ca = 40, Cl = 35,5, Mg = 24

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

————————————–HẾT———————————-

Họ và tên học sinh:……………………………………Lớp:……………..BBD:…………………..

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG

Năm học: 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NGÀY 24/04/2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 10 – Thời gian: 45 phút

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm

1

a.

0,5đ

b.

0,5đ

2

4×0,25đ

3

(1đ)

Viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế:

a/ SO2 trong công nghiệp.

O2 + S SO2

Hoặc 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

b/ Nước gia – ven trong phòng thí nghiệm.

2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O

0,5 đ

0,5đ

4

Hiện tượng: kết tủa trắng

BaCl2 + H2SO4 2HCl + BaSO4

0,5đ

0,5đ

Câu 5: Mỗi chất nhận đúng và viết pt đúng được 0.5đ

H2S

SO2

HCl

O2

Dd Cu(NO3)2

CuS kết tủa đen

Nước brom

x

Mất màu nước brom

Quỳ tím ẩm

x

x

Hóa đỏ

Tàn que đóm

x

x

x

Que đóm bùng sáng

PT:

Cu(NO3)3 + H2S →CuS + HNO3

SO2 + Br2 + 2H2O →2HBr + H2SO4

Câu 6:

A + 2HCl → Acl2 + H2 0.5đ

0.3 0.6 0.3

nH2 = 6.72/22.4 =0.3mol 0.25đ

MA = 7.2/0.3=24g/mol 0.25đ

Vậy A là Mg 0.5đ

b) mHCl =0.6*36.5=21.9g 0.25đ

mddHCl =(21.9*100)/30=73g 0.25đ

7

(2đ)

a/ Số mol SO2 = 0,15 mol; Số mol Ba(OH)2 = 0,105 mol

+ Ta có: = = 0,7

Vậy muối thu được là Ba(HSO3)2 và BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 BaSO3 + H2O

x x x mol

2SO2 + Ba(OH)2 Ba(HSO3)2

2y y y mol

+ Ta có: x + y = 0,105

x + 2y = 0,15 x = 0,06 (mol); y = 0,045 (mol)

mBaSO3 = 0,06 . 217 = 13,02 gam

mBa(HSO3)2 = 0,045. 299 = 13,455 gam

b/ mdd sau = 9,6 + 140 – 13,02 = 136,58 gam

C%Ba(HSO3)2 = = 9,85 (%)

0,25đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Phạm Văn Sáng HOA 10 (CHINH THUC)

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment