0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Năng Khiếu Olympic

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Năng Khiếu Olympic

 

ĐẠI HỌC TDTT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PTNK TT OLYMPIC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút – không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 1 trang

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………

SBD: …………………

Câu 1. Viết phương trình phản ứng hóa học để hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

SSO2 SO3H2SO4FeSO4BaSO4.

Câu 2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau : H2SO4, HCl, NaOH, Na2SO4.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn một kim loại hóa trị (III) cần dùng hết 6,72 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được 20,4g oxit. Xác định tên kim loại.

Câu 4. Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?

Câu 5. Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thu được 0,224 lít khí H2 (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần % khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c. Cho toàn bộ 0,56g hỗn hợp A vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thể tích khí sinh ra là bao nhiêu?

Câu 6. Một học sinh trong lúc làm thí nghiệm sơ ý làm rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân, làm chất độc thủy ngân rơi vãi xuống nền nhà. Với hóa chất sẵn có trong phòng thí nghiệm, em hãy cho biết nên rắc bột gì lên thủy ngân để thu gom? Giải thích và viết phương trình hóa học.

( Cho biết: Cu=64, Fe=56, Zn=65, O=16, H=1, Na=23, S=32, Mg=24, Al=27).

..HẾT…..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Chữ kí của giám thị số 1: Chữ kí của giám thị số 2:

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

PTNK OLYMPIC HÓA 10 D.ÁN

PTNK OLYMPIC hóa 10

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *