0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Gò Vấp

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Gò Vấp

Trường THPT Gò Vấp ĐỀ THI HỌC KÌ 2- MÔN HOÁ- KHỐI 11- BAN A

Tổ Hóa NĂM HỌC: 2017 – 2018

Thời gian : 45 phút

A-LÝ THUYẾT: (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm ) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

(7)

Etilen etylbromua

(6)

Tinh bột glucozo Ancol etylic andehit axetic axit axetic

Natri etylat

Câu 2: ( 2điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng sau: andehit axetic, phenol, etanol, axit axetic, stiren. Viết phương trình phản ứng minh họa nếu có.

Câu 3: (1 điểm) Từ axetilen, than đá và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế phenol. (Các điều kiện coi như có đủ)

Câu 4: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân của andehit mạch hở có công thức phân tử C5H10O .

B- BÀI TOÁN: (3 điểm)

Cho 9,3 g hỗn hợp hai ankanol liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư , sau phản ứng thu được 2,52 lít khí (đkc).

a.Xác định công thức phân tử của hai ancol.

b.Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

c.Nếu cho 13,95 g hỗn hợp ancol trên phản ứng với CuO dư , đun nóng. Toàn bộ sản phẩm thu được đem tráng gương thì lượng bạc lớn nhất thu được là bao nhiêu? (Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Cho Ag = 108 , C = 12 , O = 16 , H = 1

—HẾT—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Go Vap – da

Hoa 11 – Go Vap – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *