0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hai Bà Trưng

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hai Bà Trưng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THCS-THPT HAI BÀ TRƯNG

KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 11 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN HÓA HỌC

Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2đ). Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế của:

– Ankin: C4H6

– Axit cacboxylic: C4H8O2

Câu 2 (1,5đ). Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

C6H12O6C2H5OH C2H4 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO CH3COOH

Câu 3 (1,5đ). Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau:

Glixerol, Benzen, Andehit axetic, Phenol.

Câu 4 (1đ). Từ nhôm cacbua hãy viết phương trình phản ứng điều chế nhựa PE.

Câu 5 (3đ).Cho 5,792 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, no, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với K thì thu được 1,792 lít khí H2(đkc).

a) Tìm CTPT của hai ancol.

b) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp.

c) Tính khối lượng muối thu được.

Câu 6(1đ).Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,4. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 86,4 gam Ag. Tính m gam.

Cho: H=1, C=12, N=14, O=16, K=39, Ag=108.

—HẾT—

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

CÂU

HƯỚNG DÃN CHẤM

ĐIỂM

Câu 1

(2đ)

 • 4 CTCT

 • 4 Tên gọi

0,25*4=1

0,25*4=1

Câu2

(1,5đ)

Mỗi phản ứng (6pư)

Thiếu cân bằng và điều kiện -1/2 số điểm.

0,25*6=1,5

Câu3

(1,5đ)

 • Hiện tượng

 • Phản ứng

0,25*3=0,75

0,25*3=0,75

Câu4

(1đ)

4 phương trình

0,25*4=1

Câu5

(3đ)

a. (1đ)

 • mol H2

 • Lập pt

 • CTPT của 2 ancol

b. (1,5đ)

 • 2Pư

 • Lập hệ pt

 • Số mol từng ancol

 • % số mol mỗi ancol

c. (0,5đ)

 • Khối lượng muối

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

6

(1đ)

 • Viết phương trình

 • MX CT của anđehit: HCHO, CH3CHO

 • Mol của hh 2 andehit

 • m

0,25

0,25

0,25

0,25

(Hs giải bằng cách khác ra kết quả đúng vẫn được trọn số điểm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – HAI BA TRUNG_DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *