0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Duy Tân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Duy Tân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II -NH 2017-2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa học – lớp 11

TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN Thời gian làm bài: 45phút

.

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau( ghi rõ điều kiện, nếu có).

CH≡CH CH2=CH2 C2H5 OH CH3CHO CH3COOH.

Câu 2. (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau, viết phương trình phản ứng (nếu có ):

Etanol (C2H5OH) , glixerol (C3H5(OH)3)benzen (C6H6),Oct -1-in ( C8H14), nước (H2O).

Câu 3. (1,0 điểm)

a. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi dẫn khí axetilen đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3. (0.5 điểm)

b. Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.(0,5điểm)

Câu 4. (1,0 điểm)

Cho 12 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí bay lên (đktc).

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol.

Câu 5. (4,0 điểm)

Bài toán 1: Cho m hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri ( dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 11,45 gam kết tủa vàng của 2,4,6-trinitrophenol ( axit picric).

a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính m và thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Bài toán 2: Dẫn hơi của 6,9 gam etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi qua khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 21,6 gam kết tủa bạc.

a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suât của quá trình oxi hóa etanol.

Cho biết: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Na = 23, Ag = 108.

………….Hết…………

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Duy Tan – da

Hoa 11 – Duy Tan – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *