0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lý Thường Kiệt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lý Thường Kiệt

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017- 2018

Khối 11 – Môn Hóa học – Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 04-5-2018

Câu 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên các đồng phân andehit có công thức phân tử C4H8O

Câu 2; Viết phản ứng theo sơ đồ

C2H2 CH3CHO CH3COOH

C2H5OH đietyl ete

Câu 3: Dùng công thức cấu tạo bổ túc các phản ứng

Anđehit axetic + AgNO3/NH3

Ancol isopropylic

Axit axetic + Natri cacbonat

Ancol propylic + CuO

Câu 4: Viết công thức cấu tạo thu gọn và nêu cách nhận biết các chất lỏng sau: axit fomic, andehit axetic, phenol, ancol etylic (không viết phản ứng )

Câu 5: Viết phản ứng chứng minh :

  • Ãnh hưởng nhóm hidroxyl lên gốc phenyl trong phenol

  • Axit fomic có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Câu 6: Xác định công thức cấu tạo (A),(B) và viết phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

  • (A) là hợp chất thơm có công thức C7H8O tác dụng được với Natri nhưng không tác dụng NaOH

  • (B) có công thức C6H6O tác dụng được dung dịch NaOH

Câu 7: Ancol no đơn chức mạch hở (X) có 60% Cacbon theo khối lượng . Tìm công thức phân tử (X) .

Câu 8: Cho m(g) hỗn hợp (A) gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư thì thu được 4,48 lít khí (đkc). Nếu cũng cho m(g) hỗn hợp (A) tác dụng với dung dịch Brom dư thì thu được 49,65 g kết tủa. Tính m(g) ?

Câu 9: Cho hỗn hợp (X ) gồm axit axetic và ancol etylic phản ứng hòan tòan với Na thóat ra 1,68 lít H2(đkc).Nếu cho 1/2 lượng hỗn hợp (X) ở trên phản ứng với CaCO3 thì thu được 1,12 lít khí ( đkc ). Tính % khối lượng của ancol etylic trong hỗn hợp (X)?

Câu 10: Cho 0,1 mol andehit ( A ) tác dụng vừa đủ 0,2 mol H2. Cho 0,1 mol (A) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 0,2 mol Ag. Biết rằng dA/H2 = 28. Tìm CTCT của A.

Biết rằng: C=12, H=1, O=16, Ag=108

Trường THPT Lý Thường Kiệt

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN HÓA HỌC 11

1/ Mỗi CTCT: 0.25đ, tên: 0.25đ

2/ Mỗi phản ứng: 0.25đ ( không trừ điều kiện)

3/ Mỗi phản ứng: 0.25đ ( không trừ cân bằng)

4/ Nhận biết mỗi chất 0.25đ

(Nếu không ghi CTCT: trừ 0.25đ)

5/ Mỗi phản ứng: 0.25đ

6/ CTCT: 0.25đ, phản ứng: 0.25đ

(Nếu ghi: A là C6H5CH2OH ; B là C6H5OH vẫn được)

Câu 7:

– Tính được: n=3……………………………………………………..… : 0,5đ

– CTPT ancol: C3H7OH …………………………………….………….. : 0,5đ

Câu 8: C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2 ………………………. : 0,25đ

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr …………………… : 0,25đ

Tính được: mC6H5OH = 14,1g, mC2H5OH = 11,5g …………..……….. : 0,25đ

  • m= 25,6 (g) ………………..…………………………………..… : 0,25đ

Câu 9: CH3COOH + Na CH3COONa + 1/2H2

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2 ………………………. : 0,25đ

2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 ….. : 0,25đ

Tính được số mol : 0.25đ

Tính được: %mC2H5OH = 27,71% ………………….…………..… : 0,25đ

Câu 10: Ta có: n(A) : nAg = 1 : 2 => có 1-CHO ………………………. : 0,25đ

n(A) : nH2 = 1 : 2 => andehit không no, có 1 liên kết = ………..: 0,25đ

CTTQ (A): CnH2n-1CHO

  • MA=56=14n+ 28 => n=2 ……………………………………….: 0,25đ
  • CTCT (A): CH2=CH-CHO ……………………………………. : 0,25đ

(Nếu đặt RCHO, làm đúng vẫn cho trọn điểm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *