0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đăng Khoa

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đăng Khoa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THCS-THPT ĐĂNG KHOA

KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học 2017-2018

Môn: HÓA HỌC 10.

Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ A

Câu 1: (3điểm)

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

  1. Mg + O2 d) SO2 + KOH dư
  2. Fe + S e) Al + H2SO4 (loãng)
  3. H2S + CuSO4 f) K2SO4 + BaCl2

Câu 2: (2điểm)

Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau:

Na2SO3 , BaCl2 , K2SO4, Ba(NO3)2.

Câu 3:(1điểm)

Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k); ΔH < 0

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

  1. Thêm mt lưng H2 .

  2. Giảm áp suất ca hệ .

Câu 4:(2điểm)

Dẫn khí 2,24 lít SO2 (ở đktc) vào 250ml dung dịch NaOH 0,8M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Câu 5:(2điểm)

Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp kim loại Cu và Al vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu

được 8,064 lít khí SO2 duy nhất (ở đktc).Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại

trong hỗn hợp ban đầu .

( Cho: Cu= 64; Al=27; Na=23; K=39; H =1; S= 32; O = 16)

————————Hết ———————

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THCS-THPT ĐĂNG KHOA

KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học 2017-2018

Môn: HÓA HỌC 10.

Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ B

Câu 1: (3điểm)

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

  1. Al + O2 d) SO2 + NaOH dư
  2. Na + S e) Fe + H2SO4 (loãng)
  3. Na2S + AgNO3 f) Na2SO4 + Ba(OH)2

Câu 2: (2điểm).

Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau:

Na2SO4, K2SO3 , KCl , Ca(NO3)2.

Câu 3:(1điểm)

Cho cân bằng hóa học: 2CO (k) + O2 (k) 2CO2 (k); ΔH < 0.

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

  1. Lấy CO2 ra khỏi hệ .

  2. Giảm áp suất ca hệ .

Câu 4:(2điểm)

Dẫn khí 8,96 lít SO2 (ở đktc) vào 300ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Câu 5: (2 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 4,6 g hỗn hợp kim loại Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu

được 3,36 lít khí SO2 duy nhất (ở đktc).Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại

trong hỗn hợp ban đầu .

( Cho: Mg = 24; Fe= 56; Na=23; K=39; H =1; S= 32; O = 16)

———————Hết———————

ĐÁP ÁN –HOÏC KÌ II – NAÊM HOÏC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC Lớp 10 – ĐỀ A

Câu

Đáp án – Hướng dẫn chấm

Thang điểm

Caâu 1

-Viết đúng mỗi phương trình 0,5đ

( sai cân bằng hoặc thiếu điều kiện,nếu có- trừ 0,25 đ )

3,0 điểm

0,5×6

Caâu 2

– Nhận biết đúng mỗi chất (thuốc thử + hiện tượng ) và viết đúng phương trình hóa học của phản ứng 0,5 đ

2,0 điểm

0,5×4

Caâu 3

Xác định đúng chiều mỗi phản ứng 0,5đ

a)thuận; b) nghịch

1.0 điểm

0,5×2

Caâu 4

+ nSO2 = 0,1 mol

+nNaOH = 0,2 mol

+nNaOH: nSO2 = 0,2/0,1 = 2 => muối trung hòa Na2SO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3

0,1 0,2 0,1 (mol)

+mNa2SO3 = 0,1 x 126= 12,6g

2.0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

Caâu 5

số mol nSO2 = 8,064/ 22,4 = 0,36 mol

– Viết pt và cân bằng đúng 2pt phản ứng

-Đặt ẩn số

– Lập đúng hệ pt: 64x + 27y = 12

x + 1,5y = 0,36

Giải hệ suy ra: x = 0,12 và y = 0,16

% mCu = = 64 %

% mAl= 100 – 64 = 36 %

2,0 điểm

0,25

0,25 x2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm.

ĐÁP ÁN –HOÏC KÌ II – NAÊM HOÏC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC Lớp 10 – ĐỀ B

Câu

Đáp án – Hướng dẫn chấm

Thang điểm

Caâu 1

-Viết đúng mỗi phương trình 0,5đ

( sai cân bằng hoặc thiếu điều kiện,nếu có- trừ 0,25 đ )

3,0 điểm

0,5×6

Caâu 2

– Nhận biết đúng mỗi chất (thuốc thử + hiện tượng ) và viết đúng phương trình hóa học của phản ứng 0,5 đ

2,0 điểm

0,5×4

Caâu 3

Xác định đúng chiều mỗi phản ứng 0,5đ

a)thuận; b) nghịch

1.0 điểm

0,5×2

Caâu 4

+ nSO2 = 0,4 mol

+nKOH = 0,3 mol

+nKOH: nSO2 = 0,3/0,4 < 1 => muối axit KHSO3

SO2 + KOH → KHSO3

0,3 0,3 (mol)

+mKHSO3 = 0,3x 120= 36g

2.0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

Caâu 5

số mol nSO2 = 3,36/ 22,4 = 0,15 mol

– Viết pt và cân bằng đúng 2pt phản ứng

-Đặt ẩn số

– Lập đúng hệ pt: 24x + 56y = 4,6

x +1,5y = 0,15

Giải hệ suy ra: x = 0,075và y = 0,05

% mMg = = 39,1 %

% mFe = 100 – 39,1 = 60,9 %

2,0 điểm

0,25

0,25 x2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10 – Đăng Khoa

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *