0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đào Duy Anh

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đào Duy Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ THI HỌC KỲ II – NH 2017-2018

TRƯỜNG THCS-THPT ĐÀO DUY ANH Môn thi: HÓA HỌC khối: 10

Thời gian: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC (không kể thời gian phát đề)

Họ tên học sinh: …………………………………….…………………Số báo danh:…………

Câu 1: (3 điểm)

Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

a)

b)

Câu 2: (2 điểm)

Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học, viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có): NaCl, NaNO3, HCl, HNO3

Câu 3: (2 điểm)

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí H2S (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X gồm các muối nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng muối trong dung dịch X.

Câu 4: (3 điểm)

Cho 45g hỗn hợp X gồm Zn và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 15,68 lít khí SO2 (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng.

c) Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

(Cho biết Na=23, S=32, O=16, H=1, Zn=65, Cu=64)

——-HẾT——-

(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

hoa 10-daoduyanh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *