0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoa Lư

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoa Lư

 

TRƯỜNG THCS- THPT HOA LƯ ĐỀ KIỂM TRAHỌC KỲ 2– NH 2017-2018

Tổ : Hóa Học Môn: Hóa học –Khối lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm 1 trang

I. Phần chung (6 đ)

Câu 1: (2,0 đ )Viết phương trình chứng minh:

a. SO2 có tính khử.

b. H2S có tính khử.

c. H2SO4 đặc có tính háo nước.

d. S có tính oxi hóa.

Câu 2 : (2,0 đ )Viết phương trình thực hiện chuỗi sau:

KClO3O2 SO2SO3H2SO4

Câu 3 : (2,0 đ ) Nhận biết : K2S, KCl, K2SO4, KNO3.

 

II Phần riêng (4,0)

1. Dành cho lớp 10A2, 10A3

Câu 4 : (2,0 đ) Hòa tan 12,8 gam một kim loại R (chưa biết hóa trị) vào H2SO4(đặc, nóng, dư) thu được 4,48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tìm tên R.

Câu 5: (2,0 đ) Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam khí SO2 vào 125 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch A. Tính nồng độ mol/lit của các chất có trong dung dịch A.

2. Dành cho lớp 10A1

Câu 6: (2,0 đ) Cho 10,8 g một kim loại R có hóa trị III tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại R.

Câu 7: (2,0 đ) Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

( Cho Na = 23; Al= 27; Cu= 64;Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1)

—– HẾT—–

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2017-2018

MÔN HÓA . LỚP 10

Nếu học sinh trình bày bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu nội dung cơ bản như trong hướng dẫn chấm vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định .

Đề chính thức

Câu 1(2,0 đ)

Mỗi pt viết đúng 0,5x 4

2,0 đ

Câu 2(2,0 đ)

Mỗi pt viết đúng 0,5x 4

2,0 đ

Câu 3(2,0 đ)

Đúng hiện tượng 0,25 x3

0,75 đ

Đúng 3 pt 0,25x 3

0,75 đ

Chất còn lại 0,5

0,5 đ

Câu 4 (2,0 đ)

2R + 2nH2SO4 R2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O

0,36/n 0,18

nSO2 = 4,032/22,4= 0,18 mol

nR = 0,36/n

MR = 3,24n/0,36 =8n

n=1 R =9 (loại)

n=2 R =18(loại)

n=3 R =27 (nhận) (Al)

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

Câu 5 (2,0 đ)

nSO2 = 0,1 mol

nNaOH = 0,125 mol →T= = 1,25 nên có ptpư:

NaOH + SO2 → NaHSO3

x x x mol

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2y y y mol

CM NaHSO3 = 0,075/0,125 = 0,6 M

CM Na2SO3 = 0,025/0,125 = 0,2 M

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 6 (2,0đ)

2R +3H2SO4R2(SO4)3 +3H2

nH2 = 0,6 mol

nR= 0,4 mol

mR= 10,8/0,4=27 (Al)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 7 (2,0đ)

nSO2 = 0,1 mol

nNaOH = 0,1 mol

T = = 1 nên có ptpư:

NaOH + SO2 → NaHSO3

0,1 0,1 0,1 mol

mNaHSO3 = 104×0,1 = 10,4 gam

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10-Hoa Lu-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *