Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT An Nhơn Tây

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT An Nhơn Tây

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN NHƠN TÂY

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA– KHỐI 10

Thời gian làm bài:45 phút

Ngày: 26/04/2018

 

Câu 1: (1đ)Thực hiện chuỗi biến hóa sau:

H2SO4 H2 H2S S SO2

Câu 2: (1đ) Lấy 2 phương trình phản ứng chứng minh tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi

Câu 3: (2đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: K2SO4; Na2S; NaCl; KBr

Câu 4: (2đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (nếu có):

  1. P + H2SO4 đặc, nóng
  2. Ag + H2SO4 đặc, nguội
  3. Mg + H2SO4 đặc (tạo sản phẩm khử H2S)
  4. CuO + H2SO4 đặc, nóng.

Câu 5: (1đ) Cho 1,4 g Li tác dụng vừa đủ với đơn chất halogen thu được 8.5g muối halogenua. Xác định công thức đơn chất halogen

Câu 6: (2đ) Hòa tan hoàn toàn 11,3 g hỗn hợp X gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được 6,72 lít khí sunfurơ (đkc) (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y

a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

b. Tính nồng độ dung dịch muối còn lại biết nồng độ của muối magie sunfat là 21.41%

Câu 7: (1đ) Cho kim loại Cu vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 đặc , đun nóng. Hãy cho biết hiện tượng và viết phuơng trình (nếu có)

( Cho biết : Li = 7; Zn = 65; Al=27; Mg=24; O=16; S=32; H=1; Fe=56; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127)

HẾT.

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HK2 KHỐI 10 NĂM 2017 – 2018

Câu Nội dung Điểm
Câu 1 H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

H2 + S → H2S

2H2S + O2 →2S + 2H2O

S + O2 SO2

1điểm
Câu 2 2Ag + O3 → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

1điểm
Câu 3
K2SO4 Na2S NaCl KBr
HCl Khí mùi trứng thối
BaCl2 Kết tủa trắng x
AgNO3 x x Kết tủa trắng Kết tủa vàng

2HCl + Na2S → 2NaCl + H2S

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KCl

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3

2điểm
Câu 4 2P + 5H2SO4 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

4Mg +5 H2SO4 4MgSO4 + H2S + 4H2O

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

2điểm

Câu 4:

0.5*4

Câu 5:

Li + ½ X2 LiX

0.2 0.2

MX = 35.5 (Cl)

Câu 6:

24x + 65y = 11.3

x + y = 0.3 => x = 0.2 , y =0.1

a/ mMg = 4,8 g ; mZn = 6,5 g

b/ mddspư = 112,097 g

C% ZnSO4 = 14,36%

0.5

0.5

0.25

0.5

0.75

Câu 7:

Hiện tượng :

– đồng tan thành dung dịch muối màu xanh

– có khí không màu mùi hắc bay lên

0.5

0.5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – an nhon tay – da

Hoa 10 – an nhon tay-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học