0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Bắc Sơn

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Bắc Sơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa học – 10

TRƯỜNG THCS – THPT BẮC SƠN Thời gian : 45 Phút

 

SBD Họ tên thí sinh :

Cho biết: H = 1, S = 32, O = 16, N = 14, Na = 23, K = 39, Ca = 40, Mg = 24, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108

Câu 1: (2đ) Viết phương trình phản ứng để thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

FeS2SO2SH2SSO2 H2SO4 HCl Cl2NaClO

Câu 2: (1,5đ) Phân biệt các dung dịch trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học:

Na2S, KCl, Na2SO4, NaNO3.

Câu 3: (1,5đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng chứng minh.

a. Nhỏ axit H2SO4 đậm đặc vào cốc đựng saccarozơ C12H22O11 rồi để một thời gian .

b. Dẫn khí SO2 vào dung dịch brom.

Câu 4: (1,5đ) Hấp thụ hoàn toàn 9,408lít SO2(đktc) vào 450ml dung dịch KOH 2M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 5: (2,0đ) Hòa tan hoàn toàn 40g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc) sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 6: (1,0đ) Xét phản ứng cân bằng trong một bình kín: 2SO2 + O2 2SO3, <0.

Cân bằng sẽ chuyển dịch như thế nào khi:

– Tăng áp suất chung của hệ

– Giảm nhiệt độ của hệ.

Câu 7: (0,5đ) Tính khối lượng H2SO4 thu được từ 80kg quặng pirit FeS2 có lẫn 10% tạp chất trơ. Biết hiệu suất chung của quá trình là 80%.

……..HẾT……

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II HÓA LỚP 10

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

(1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

(2) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O

(3) S + H2 H2S

(4) 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O

(5) SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4

(6) H2SO4 + 2NaCl2HCl + Na2SO4

(7) 4HCl + MnO2 MnCl2 + 2H2O + 2Cl2

(8) Cl2 + 2NaOHNaCl + 2H2O + NaClO

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

Thuốc thử: HCl, BaCl2, AgNO3

Viết 3 phương trình phản ứng

2HCl + Na2S2NaCl + H2S

BaCl2 + Na2SO4BaSO4 + 2NaCl

KCl + AgNO3AgCl+ KNO3

1,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3

a. hiện tượng: dung dịch chuyển thành màu đen, xuất hiện khí thoát ra và tỏa nhiều nhiệt.

C12H22O1112C + 11H2O

C + 2H2SO4đặcCO2 + 2SO2+ 2H2O

b. hiện tượng: dung dịch brom bị mất màu nâu đỏ

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

Câu 4

nSO2= = 0,42 mol

n KOH = 0,45×2 = 0,9 mol

SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O

0,42 0,42mol

m K2SO3 = 0,42×158 = 66,36g

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5

Câu 6

Câu 7

a. Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe và Cu trong hỗn hợp

ta có: mFe + mCu = 40 gam 56x + 64y = 40 (1)

PTPỨ: 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

x 3x x/2 3x/2

Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O

y 2y y y

= = = 0,7 mol 3/2 x + y = 0,7 (2)

Từ (1) và (2) ta giải hệ phương trình: x = 0,12 ; y = 0,52

mFe= 56×0,12 = 6,72g

mCu = 40 – 6,72 = 33,28g

Tăng áp suất của hệ: chiều thuận

Giảm nhiệt độ của hệ: chiều thuận

mH2SO4 = 94,08g

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10 – DE VA DAP AN – BAC SON

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *